%27Met+uitslag+LTO%2Dledenenqu%C3%AAte+pachtonderhandelingen+in%27
Interview
© Peter Smit

'Met uitslag LTO-ledenenquête pachtonderhandelingen in'

LTO Nederland organiseert een online ledenenquête rond het thema pacht. Het is voor het eerst dat alle leden op deze wijze worden benaderd. 'Je kunt niet verwachten dat ze allemaal naar de informatieavonden komen', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

Waarom wordt de enquête gehouden?

'Tijdens de infoavonden krijgen we veel respons en kunnen we vragen van leden direct beantwoorden, maar niet iedereen kan daarnaartoe komen. Een enquête is dan een hartstikke mooi middel om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te geven.'

Over de noodzakelijke vernieuwing van de pacht zaten pachters en verpachters al jaren in een impasse.

Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht

Waarom is er in de provincie Flevoland eerst een pilot gehouden?

'Voor ons is dit een nieuwe manier om de mening van onze leden te peilen. Ik beschouw het als een stukje bestuurlijke vernieuwing waarbij we een snellere interactie met de leden hanteren. We wilden bij deze eerste enquête wel weten of we met onze vraagstelling goed zaten en of het zou aanslaan. De respons in Flevoland was zo hoog dat we deze enquête nu ook landelijk gaan houden via de nieuwsbrieven van de regio's.'

Minister Carola Schouten van LNV nam in een Kamerbrief het voortouw om de vernieuwing van de pacht weer los te trekken. Hoe beoordeelt u dat?

'Over de noodzakelijke vernieuwing van de pacht zaten pachters en verpachters al jaren in een impasse. Het is heel goed dat Schouten dat weer op gang wil trekken.'

Schouten wil de balans in de pachtmarkt herstellen. Ben je het eens met haar voorstellen?

'Ze legt nadrukkelijk het verband tussen pacht en duurzaam bodembeheer. Daarnaast wil ze niet tornen aan de bestaande contracten voor reguliere pacht en wil ze met nieuwe vorm van langdurige pacht deze weer tot standaard maken. Wij vinden dit uitgangspunt een positieve ontwikkeling.'

Zijn de gesprekken over Schoutens voorstellen al begonnen?

'Nee, we wachten nog op een uitnodiging. Vandaar dat we ook de ledenenquête nu uitschrijven. De mening van onze achterban kunnen we in de onderhandelingen met het ministerie goed gebruiken.

Wanneer zou er een nieuw pachtstelsel kunnen staan?

'Dat laat nog wel even op zich wachten, vermoed ik. Schouten heeft nu een visie afgegeven. LTO, andere betrokken partijen en de Tweede Kamer gaan hun visie ook geven. Vermoedelijk wil Schouten eerst haar uitvoeringsstrategie voor de kringloopvisie goed in beeld hebben voor ze aan de uitvoering van de pachtagenda kan beginnen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer