Ondernemersvertrouwen boer en tuinder blijft stabiel

Net als in het tweede bleef ook in het derde kwartaal van 2017 de Agro Vertrouwensindex stabiel. De index handhaaft zich daarmee op het relatieve hoge niveau.

Ondernemersvertrouwen+boer+en+tuinder+blijft+stabiel
© Landpixel

De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. Het derde kwartaal van 2017 kent een minieme daling van 0,8 punten ten opzichte van het tweede kwartaal.

Ondanks deze lichte daling van het agro-vertrouwen in de land- en tuinbouw blijven relatief veel ondernemers geloven in hun eigen onderneming. De index staat momenteel op bijna 18 punten. Dit niveau werd alleen ook in 2013 gehaald.

In de sectoren akkerbouw, opengrondstuinbouw en varkenshouderij daalde het vertrouwen. Melkveehouders, glastuinders en pluimveehouders hebben vergeleken met het tweede kwartaal van 2017 juist meer vertrouwen gekregen in hun onderneming.

Pluimveehouderij

In de pluimveehouderij is de stemming over de huidige situatie op het bedrijf somberder dan drie maanden geleden. Deze daling wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de positievere inschatting van de situatie op het bedrijf over 2 á 3 jaar.

Voor de middellange termijn zijn ondernemers minder positief. De land- en tuinbouwindex daalde met ruim 3 punten. De daling kwam vooral door een slechtere verwachting van de bedrijfssituatie op melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven. Bij de eerste twee sectoren is dat een indicatie dat ondernemers denken dat de huidige gunstige omstandigheden niet blijvend zullen zijn. Akkerbouwers zijn al langer niet al te optimistisch gestemd.

De index bij de tuinbouwsectoren is stabiel gebleven. Bij de pluimveehouderij verwacht men dat het over 2 a 3 jaar een stuk beter zal gaan dan op dit moment. De index is daar ruim 12 punten toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Liquiditeit

Hoewel geen enkel bedrijf in de opengrondstuinbouw aangeeft zeer krap bij kas te zitten, is de groep die amper genoeg liquiditeiten heeft in deze sector het hoogste van alle sectoren. Meer dan één derde van deze bedrijven geeft aan krap bij kas te zitten. Ook een kwart van de ondernemers uit de akkerbouw zegt een krappe rekening-courant positie te hebben, 4 procent geeft zelfs aan erg krap te zitten.

Bij de pluimveehouderij zijn de extremen het grootst. Aan de ene kant geeft ruim 18 procent van de ondernemers aan erg krap in de liquide middelen te zitten. Aan de andere kant geeft de helft van de bedrijven aan juist ruim of zeer ruim bij kas te zitten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  5 %
Meer weer