Gratis advies voor agrariërs met vragen

Boeren met vragen en kwesties waar ze zelf niet uitkomen, maar bij wie het aan financiële middelen ontbreekt om professioneel advies in te roepen, kunnen aankloppen bij het Ondernemersklankbord (OKB). Voor Limburgse boeren is dit advies- en begeleidingstraject gratis. Ondernemers uit andere provincies betalen 150 euro.

Gratis+advies+voor+agrari%C3%ABrs+met+vragen
Stichting Ondernemersklankbord
© Guus Quiesen

Het gericht helpen en begeleiden van agrariërs bij het oplossen van hun hulpvraag. Zij krijgen gratis, belangeloos en onafhankelijk advies en begeleiding bij juridische, financiële, economische, sociale vragen en problemen. In een notendop is dat waar het Ondernemersklankbord (OKB) voor staat. Ook agrarisch ondernemers met bijvoorbeeld een boerderijwinkel, zorg- of recreatietak mogen bij het OKB aankloppen.

‘De ondernemer die zich bij ons meldt, bevindt zich veelal in een tunnel. Een tunnel met een klein lichtpuntje. Door oplossingsgericht te werken, brengen we hem naar dat lichtpuntje toe’, legt de Limburgse OKB-regiovoorzitter Sjra Clerkx uit.

Onvoldoende geld

Het OKB is dus specifiek bedoeld voor agrariërs die over onvoldoende geld beschikken om professionele hulp voor het oplossen van hun problematiek in te roepen. Behalve rechtstreekse aanmeldingen komen ondernemers met een dringende hulpvraag via diverse netwerken en kanalen van bijvoorbeeld erfbetreders bij het OKB binnen. ‘Op basis van onder andere de jaarcijfers bepalen we of een agrariër voor onze gratis hulpverlening in aanmerking komt’, zegt Clerkx.

Provincie Limburg juicht het initiatief toe en betaalt voor de Limburgse boeren de eenmalige kosten van 150 euro voor het hele adviestraject. Clerkx: ‘Uitgangspunt is dat we dit jaar minimaal honderd Limburgse agrarisch ondernemers begeleiden. We zijn op de goede weg. In het eerste halfjaar van 2018 hebben inmiddels zestig Limburgse bedrijven een hulpverzoek ingediend.’

Oplossingen zoeken

Samen met de agrariër zoekt het OKB naar oplossingen. ‘Indien nodig stappen we samen met de boer binnen bij de bank, Belastingdienst, gemeente of provincie. In de praktijk functioneren we vaak als smeerolie tussen de boer en dergelijke organisaties.’

In Limburg beschikt het OKB over 35 onbezoldigde, onafhankelijke en belangeloos werkende adviseurs. Het betreft vooral gepensioneerde ondernemers, vakspecialisten, juristen en accountants met veelal een agrarische achtergrond. Verder kan het OKB terugvallen op organisaties zoals Zorg om Boer en Tuinder, HAS Hogeschool, Zuyd Hogeschool en Synthese. ‘Kortom, we beschikken over een breed kennisnetwerk om ondernemers vakkundig te begeleiden’, zegt Clerkx.

Aanvragen advies

Het OKB is werkzaam in heel Nederland. De eenmalige kosten voor het hele adviestraject bedragen 150 euro. Door een subsidie van de provincie hoeven Limburgse boeren dit niet te betalen. Zij kunnen contact opnemen met het Limburgs OKB-team via (06) 25065671 of team-limburg@ondernemersklankbord.nl. Boeren uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland kunnen contact opnemen met het OKB-hoofdkantoor in Den Haag via (070) 3490600 of info@ondernemersklankbord.nl.

• Klik hier voor meer informatie

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met meer dan driehonderd adviseurs en een van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties...

Lees verder »

Meer van Stichting Ondernemersklankbord

Lees ook

Meer artikelen van Stichting Ondernemersklankbord »

Artikelen over Stichting Ondernemersklankbord