OKB biedt agrariërs de helpende hand bij tal van problemen

Agrariërs met vragen en kwesties waar ze zelf niet uitkomen en bij wie het aan financiële middelen ontbreekt om professioneel advies in te roepen, kunnen aankloppen bij het Ondernemersklankbord (OKB). Met het oog op de warme sanering van de varkenshouderij vragen varkenshouders de komende tijd extra aandacht. Agrarische ondernemers betalen voor het hele traject slechts 150 euro.

OKB+biedt+agrari%C3%ABrs+de+helpende+hand+bij+tal+van+problemen
Stichting Ondernemersklankbord
© Guus Quiesen

Een agrarische ondernemer vraagt niet snel om hulp. Enerzijds een valse schaamte en anderzijds zijn financiële positie weerhoudt hem er vaak van om bijstand te zoeken. Het gevolg is dat hij nog dieper in de put zakt, constateert regiovoorzitter Sjra Clerkx van Ondernemersklankbord (OKB) Limburg.

'Door in een vroeg stadium met de ondernemer in gesprek te gaan, voorkom je problemen. Door het aanbieden van gratis hulp houden wij als OKB de hulpdrempel zo laag mogelijk. We werken voor slechts 150 euro per geval. Als de financiële situatie daarom vraagt, valt over dit tarief ook nog te spreken. Het tarief mag geen reden zijn om geen beroep op het OKB te doen', onderstreept Clerkx. 'Onze aanpak is maatwerk, dus voor iedere ondernemer en situatie anders.'

Knop moet om

De bedrijfsbegeleiding begint veelal met bewustwording bij de ondernemer. De knop moet om, de ondernemer moet anders gaan denken. 'Daar kost vaak veel tijd. Samen met de ondernemer stellen wij een hulpplan op. Vervolgens werken we stapsgewijs toe naar het beoogde resultaat. Het traject stopt als zowel de ondernemer als de adviseur vindt dat het doel is bereikt.'

Een agrariër vraagt niet snel om hulp uit valse schaamte en vanwege zijn financiën

Sjra Clerkx, regiovoorzitter OKB Limburg

Tijdens het traject kan het OKB terugvallen op een groot netwerk van organisaties en gespecialiseerde adviseurs. Verder werkt het OKB samen met adviseurs van stichting Zorg om Boer en Tuinder. Ook kunnen studenten van Zuyd Hogeschool worden ingezet bij diverse vraagstukken.
'Samen met de ondernemer gaan wij het gesprek aan met partijen zoals de bank, de fiscus, de accountant, maatschappelijk werk en crediteuren.'

Bedrijfsbeëindiging

Een vaak voorkomend en gevoelig onderwerp is bedrijfsbeëindiging. 'Bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging zetten we vooral in op het voorkomen van een faillissement. Dit is mogelijk te voorkomen door een minnelijke schuldsanering of de Wet schuldsanering natuurlijke personen biedt een oplossing', licht Clerkx toe.

'Het beoogd eindresultaat moet zijn dat de ondernemer verder kan met zijn leven zonder dat oude schulden hem blijven achtervolgen', vervolgt de regiovoorzitter van OKB Limburg.

'Voor alle duidelijkheid: het OKB doet zelf niet aan schuldsanering. We staan alleen ondernemers bij in dit proces. Bij een bedrijfsovername kunnen we een adviserende en een bemiddelende rol spelen. Maar dit blijft specialistenwerk. Dat is een belangrijke reden om de hulp van agrarisch adviseurs, accountants en/of fiscalisten in te roepen.'

Warme sanering varkenshouderij

Limburg telt ongeveer 430 varkensbedrijven. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren zal halveren, mede door de warme sanering van de varkenshouderij en het eindigen van de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij per 1 januari 2020.

Clerkx signaleert dat er veel verborgen leed heerst onder varkensboeren. Ondanks de actuele hoge varkensprijzen is de situatie nog steeds verre van rooskleurig. Zo moeten veel varkenshouders eerst de oplopende schulden aan onder andere de voerbedrijven aflossen.

'Deze varkenshouders kloppen niet vanzelf bij ons aan. De drempel is schijnbaar nog te hoog. Voor ons reden hen op te zoeken en hun een vrijwillige handreiking te doen.'

Keukentafelgesprek

Om de situatie in de Limburgse varkenssector goed in beeld te krijgen, start het OKB deze maand met een nulmeting onder de varkenshouders. Dit in de vorm van vertrouwelijke keukentafelgesprekken. Varkenshouders worden via een brief uitgenodigd hieraan vrijwillig en anoniem deel te nemen. In dit gesprek kan de varkenshouder zijn persoonlijke situatie bespreken.

Indien nodig en gewenst biedt het OKB na dit gesprek de varkenshouder een hulptraject van een half jaar aan. Om een beter beeld van de actuele problemen en behoeften van deze groep ondernemers te krijgen, ontvangt provincie Limburg de uitkomsten van deze gesprekken.

Individuele oplossingen

'De algemene problemen in deze sector zijn wel bekend. Wij richten ons op de individuele problemen en het werken aan oplossingen. Na de nulmeting pakken we de geuite hulpvragen direct op om deze voor de varkenshouder naar tevredenheid op te lossen.'

Clerkx onderstreept dat het OKB niet de oplossing is voor de warme sanering van de varkenshouderij en ook niet de financier ervan is. 'Het OKB ontzorgt de ondernemer. Samen gaan we naar het loket voor de warme sanering. Dit loket is opengesteld voor aanmeldingen van 1 tot en met 21 mei 2019.'

Belangeloos en onafhankelijk advies en begeleiding
Belangeloos en onafhankelijk advies en begeleiding bij juridische, financiële, economische en sociale vragen en problemen. Dat is in een notendop waar het Ondernemersklankbord (OKB) voor staat. 'De ondernemer die zich bij ons meldt, bevindt zich veelal in een tunnel. Een tunnel met een klein lichtpuntje. Door oplossingsgericht te werken, brengen we hem naar dat lichtpuntje toe', legt regiovoorzitter Sjra Clerkx van OKB Limburg uit. Het OKB is bedoeld voor agrariërs die over onvoldoende geld beschikken om professionele hulp in te roepen voor het oplossen van hun problematiek. Naast rechtstreekse aanmeldingen komen ondernemers met een dringende hulpvraag bij het OKB via netwerken en kanalen van erfbetreders. Het OKB is werkzaam in heel Nederland. De eenmalige kosten voor een adviestraject van een half jaar bedragen 150 euro. Limburgse agrariërs kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Limburgs OKB-team via (06) 25065671 of team-limburg@ondernemersklankbord.nl. Boeren uit Zeeland en Noord-Brabant kunnen contact opnemen met het OKB-hoofdkantoor in Den Haag via (070) 3490600 of info@ondernemersklankbord.nl. Meer informatie is te vinden op www.ondernemersklankbord.nl/aanvraag-klankbordtraject/.

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met meer dan driehonderd adviseurs en een van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties...

Lees verder »

Meer van Stichting Ondernemersklankbord

Lees ook

Meer artikelen van Stichting Ondernemersklankbord »

Artikelen over Stichting Ondernemersklankbord