HAS%2Dbestuurder+wil+aandacht+voor+imago+groene+sector
Achtergrond
© HAS Hogeschool

HAS-bestuurder wil aandacht voor imago groene sector

Jongeren vinden de groene sector best interessant, maar toch kiezen veel te weinig voor een groene opleiding. Deze tegenstelling wordt onder meer veroorzaakt door een slecht imago van de agrifoodsector, blijkt uit onderzoek.

Meer dan de helft van de jongeren van 12 tot 18 jaar staat open voor een loopbaan in de groene sector. Maar uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Groenpact blijkt dat slechts 3 procent van deze jongeren uiteindelijk voor een opleiding in de groene sector kiest.

'Er is werk aan de winkel om het imago van de groene sector onder jongeren te verbeteren', zegt Dick Pouwels, voorzitter van college van bestuur bij HAS Hogeschool in Den Bosch en binnen Groenpact trekker van de lijn Arbeidsmarkt.

De Nederlandse groene sector is een belangrijke speler op de wereldmarkt. De sector is van groot belang voor de Nederlandse economie en laat al jaren mooie groeicijfers zien.

Groen onderwijs is kleinschalig, student is geen nummer

Dick Pouwels, voorzitter HAS Hogeschool en bestuurder bij Groenpact

Vraagstukken

'15 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt is werkzaam in de agrifoodsector. Bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de groene sector opereren in het hart van de grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan vraagstukken als kringlooplandbouw, eiwittransitie, biodiversiteit en gezonde voeding', zegt Pouwels.

'Dat vraagt om nieuwe competenties van medewerkers in de groene sector. Toch kiest maar een kleine groep jongeren voor een opleiding in de groene sector. Het is dus zaak dat groene opleidingen in de komende jaren beter op het netvlies komen te staan bij jongeren.'

Uitdagingen

De bestuurder pleit ervoor dat de uitdagingen waar de groene sector voor staat, beter onder de aandacht worden gebracht bij jongeren.

'We hebben te maken met een kwalitatieve arbeidsmarktagenda, waarbij innovatie nadrukkelijk een rol speelt. Daarbij moet je onder andere denken aan opleidingen die gericht zijn op de leefwereld van mensen, zoals een bigdataopleiding of een opleiding food innovation. Daarnaast heeft de sector te maken met een toenemende vraag naar medewerkers met groene vingers.'

Voedingsmiddelentechnologie

De HAS-voorzitter noemt een voorbeeld: 'Onlangs was ik op een mbo-school waar tot voor kort een opleiding voedingsmiddelentechnologie werd verzorgd. Door een tekort aan aanmeldingen is deze opleiding gestopt', vertelt hij.

'Vanuit het regionale bedrijfsleven is de vraag gesteld om deze opleiding weer op te starten. Want zij hebben behoefte aan mensen die kennis hebben van de voedingsindustrie en weten wat ze aan het doen zijn. Mensen met een technische opleiding kunnen goed technische vraagstukken oplossen, maar beschikken niet over de juiste kennis en vaardigheden om in een foodbedrijf te werken.'

Supermarkten

Dat laatste geldt volgens Pouwels niet alleen voor voedingsmiddelenbedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor supermarkten die een groot deel van hun inkomsten verdienen met versproducten.

'Zij hebben eveneens behoefte aan medewerkers die weten hoe zij met voedingsmiddelen en versproducten moeten omgaan, bijvoorbeeld in de logistiek of bij de presentatie van producten in de winkel', zegt de onderwijsbestuurder.

Groen profiel

'Daar kunnen we op inspelen door ook de opleidingen voor jongeren van 12 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs een meer groen profiel te geven, zodat leerlingen alvast een idee krijgen welke mogelijkheden en kansen er voor hen zoal liggen in de groene sector', vindt de bestuurder.

'We moeten tevens verder investeren in de talentontwikkeling van de mensen die werken aan die oplossingen voor morgen. Groen onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. We hebben behoefte aan meer mensen met een herkenbaar groen profiel, die zijn opgeleid in het hart van de innovatie.'

Slagen maken

Pouwels vindt dat er de komende jaren nog behoorlijke slagen moeten worden gemaakt om jongeren, maar ook mensen die in andere sectoren werken, te interesseren voor de groene sector. 'Dat begint bij het verbeteren van het imago. Het is belangrijk dat jongeren en werkenden bewust worden van de mogelijkheden en carrièrekansen in de groene sector', zegt hij.

'Daarnaast moeten we voor het voetlicht brengen dat innovatie en technologie een belangrijke rol spelen in de groene sector en dat Nederland hierin een wereldspeler is. Voor mensen die werkzaam zijn in deze sector, is dat heel gewoon, maar om het imago te versterken, is het belangrijk om dit wat vaker onder de aandacht te brengen.'

Binding met praktijk

Ook groene hogescholen kunnen hierin een rol vervullen. 'Een belangrijk kenmerk is dat daar over het algemeen sprake is van kleinschalig onderwijs. Studenten zijn er geen nummer. Daarnaast hebben de opleidingen een sterke binding met de praktijk. Dat mogen we best wat meer laten zien in wervingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen.'

Interesse in techniek, toch blijft groene sector buiten beeld
Onderzoeksbureau Motivaction voerde in 2018 in opdracht van Groenpact een onderzoek uit naar de drijfveren van jongeren en de aantrekkelijkheid van de groene sector. Hieruit komen drie doelgroepen naar voren. 27 procent van de jongeren is breed geïnteresseerd en heeft affiniteit met de groene sector. Deze groep is makkelijk te bereiken. 30 procent van de jongeren kenmerkt zich vooral door een sterke interesse in techniek, maar dat de groene sector daarmee is doorspekt, weten ze niet. Een groep van 43 procent heeft vooral affiniteit met economie en zorg en welzijn (mens en dier) en helemaal niet met techniek. Ook deze groep is onbekend met de kansen die de sector biedt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer