Duitsland+blijft+trekker+op+varkensmarkt
Achtergrond
© Henk Riswick Fotografie

Duitsland blijft trekker op varkensmarkt

Vleesbedrijf Vion verhoogde deze week de vleesvarkensprijs met 3 cent naar 1,83 euro. Ook andere binnenlandse noteringen lieten een stijging zien.

Van Rooi Meat en Compaxo doen er deze week ook allebei 3 cent bij, waarmee hun noteringen respectievelijk uitkomen op 1,62 euro en 1,61 euro. De Boerenvarkensprijs ging, net als de week ervoor, met 2 cent omhoog en komt uit op 1,92 euro. De DCA-beursnotering pluste met 1 cent naar 1,68 euro. Maar omdat DCA in week 20 ook al met 2 cent verhoogde, komt de stijging per saldo overeen met die van Vion en andere slachters.

De hogere prijzen volgen op een periode van vijf weken met min of meer stabiele noteringen. Medio april was de Duitse Teleporc-notering vrijwel even hoog als de Nederlandse Vion-prijs. Vooral door een krap aanbod van slachtrijpe varkens in Duitsland stegen daar de afgelopen weken de prijzen.

• Bekijk de martkcijfers van slachtvarkens en biggen


Prijskloof

Inmiddels bedraagt het actuele verschil tussen de Teleporc-notering en Vion-prijs 6 cent. Deze kloof laat duidelijk zien dat de Nederlandse slachters moeite hebben om de ontwikkelingen op de Duitse varkensmarkt bij te benen.

Deze week stabiliseren in Duitsland de varkensprijzen, waardoor het verschil tussen de Nederlandse en de Duitse noteringen afneemt. Al loopt Nederland gemiddeld nog steeds zo'n 4 cent achter op Duitsland.

Dat Nederlandse slachterijen deze week verhogen, zij het aarzelend, lijkt veel te maken te hebben met druk vanuit de varkenshandel. Handelaren vrezen namelijk dat varkenshouders zullen kiezen voor het laten slachten van varkens over de grens, omdat de Nederlandse prijsvoorsprong verdwijnt.

Export Duitsland

Overigens zal er op korte termijn niet direct sprake zijn van een grote toename van de export van slachtvarkens naar buurland Duitsland. Het aantal varkenshouderijbedrijven dat varkens in de stallen heeft die ook geschikt zijn voor Duitse slachterijen – en die snel kunnen schakelen van binnenlandse afzet naar levende export – is beperkt.

De stijgende noteringen in Nederland zijn in ieder geval niet het gevolg van een opbloeiende handel in varkensvlees. De afzet van varkensvlees verloopt volgens slachterijen zowel nationaal als internationaal nog steeds stroef.

Op de Europese markt verloopt de afzet van varkensvlees tegen licht dalende prijzen. Afnemers van varkensvlees lijken nog wat te moeten wennen aan het hogere prijsniveau van de afgelopen weken. Het wat koelere weer remt de lust tot barbecueën en zorgt eveneens voor druk op de verkoop van varkensvlees.

Barbecueseizoen

Een vroege start van een prachtig en langdurig barbecueseizoen, zoals vorig jaar het geval was, lijkt er niet in te zitten. Ook de afzet richting China heeft met weerstand te maken. De Chinezen verzetten zich tegen verdere prijsverhogingen.

Overigens is de vleeshandel licht optimistisch voor wat betreft de vooruitzichten op de Chinese markt. Er zijn diverse signalen dat de Chinezen om meer varkensvlees gaan vragen. Het aanbod aan varkensvlees in China is beperkt, onder meer vanwege de sterk verminderde aanvoer vanuit de Verenigde Staten.

Export China

Of de Chinezen de komende weken wel of niet meer varkensvlees zullen kopen in de EU heeft veel invloed op de ontwikkeling van de varkensprijzen. Als de export naar China niet snel op gang komt, kan dit betekenen dat de noteringen in Duitsland onder druk komen te staan.

Omdat de Nederlandse noteringen nog achterlopen bij die in Duitsland, ligt in Nederland een prijsdaling minder snel voor de hand. Maar een tegenvallende export naar China kan een verdere stijging van de prijs in Nederland wel in de weg staan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer