Veenweiden+essentieel+voor+duurzame+ambities+CONO
Nieuws
© Jan Jong

Veenweiden essentieel voor duurzame ambities CONO

Het Noord-Hollandse veenweidegebied maakt een essentieel onderdeel uit van de duurzame ambities van CONO Kaasmakers in Westbeemster. Tijdens een werkbezoek van Europarlementariër Anne Schreijer (CDA) aan de regio vorige week werd dat nog eens duidelijk.

Koeien in de wei, grote weidekavels en veevoer uit de eigen regio. Het zijn enkele duurzame elementen in de bedrijfsvoering van CONO, die haar leden daarmee ook op stimuleert in de melkprijs. 'Om dat te blijven doen, hebben de veehouders voldoende areaal nodig', stelt bestuurder Jacob Willig van de Noord-Hollandse zuivelcoöperatie.

De indruk die wordt gewekt, alsof de veehouderij in de veenweiden gedoemd is te verdwijnen, steekt Willig. 'Er zitten veel leden met goede en rendabele bedrijven in regio's als de Zeevang, Assendelft en Graft-De Rijp. Dat komt ook door de vaak lagere grondprijs dan elders, die minder remmend werkt.'

Vooral ten aanzien van weidegang en biodiversiteit worden op de iets extensievere veengronden goede resultaten behaald, stelt Grietsje Hoekstra, manager duurzaamheid bij CONO. 'Het zijn melkveebedrijven die waardering van de burger krijgen en ze sluiten naadloos aan op onze duurzaamheidsdoelstellingen.'

Caring Dairy

In 2008 is CONO met het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma gestart, met speerpunten als diergezondheid en -welzijn, weidegang, grondgebondenheid, kringloop en ook klimaat. 'Er leven allerlei politieke en maatschappelijke wensen en daarin nemen we onze leden mee. Richting onze consument onderscheiden we ons met weidegang en dierwelzijn', verzekert Hoekstra.

'We komen voor onze boeren op en waarschuwen de overheid als ze een verkeerde koers dreigt te varen.'

Jacob Willig, bestuurder CONO Kaasmakerij

In 2019 is in het duurzaamheidsprogramma een soort gereedschapskist samengesteld, waaruit elke ondernemer de instrumenten kan pakken die op het eigen bedrijf het beste passen. De weidegang is van oudsher een belangrijk aspect.

Smedigheid

'Weidegras geeft de kenmerkende smedigheid aan onze Beemster kaas', legt Willig uit. 'Daarom stimuleren we het dat de koeien zo lang mogelijk buiten lopen. Langer nog dan de geldende norm.' Daarvoor is wel qua oppervlakte een kritische massa nodig, vervolgt hij. 'Zo'n 15 procent van onze Noord-Hollandse veehouders heeft bedrijven 75 tot 100 procent veengrond, in totaal gaat dat om zo'n 4.000 hectare.'

Steeds vaker roert de zuivelonderneming zich daarom in het publieke debat. 'We waken ervoor om zelf politiek te bedrijven. Dat is niet onze rol, maar de taak van LTO Noord', benadrukt hij. 'Maar we zien het wel als onze plicht voor onze boeren op te komen en de overheid te waarschuwen als ze een verkeerde koers dreigt te varen.'

Het landschapsplan voor Metropoolregio Amsterdam, als ook het offensief tegen de provinciale koers voor een 'natter veenweidegebied', werden ook door CONO ondersteund, net als door andere agrarische toeleveranciers en dienstverleners als Agrifirm en Rabobank.

Ongewenste effecten

'Dat is ook nodig om ongewenste effecten van beleid te voorkomen. Die raken namelijk onze leden en daarmee onze duurzame bedrijfsvoering', stelt Willig. De bestuurder is blij dat er gedurende het werkbezoek oog en oor was voor de problematiek, maar ook het perspectief van de Noord-Hollandse veenweiden.

Ook tijdens het bezoek aan het melkveebedrijf in Katwoude was er volop de ruimte voor discussie en om de agrarische kant van het verhaal te belichten.'Ook dat is iets waar CONO zich sterk voor maakt, omdat het helpt om duurzaam te blijven opereren', meldde hij.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer