Waterschap+Scheldestromen+boekt+kleine+plus
Nieuws
© zlto tholen

Waterschap Scheldestromen boekt kleine plus

Waterschap Scheldestromen boekt over 2018 een kleine plus van 44.000 euro. In het achterliggende jaar werd onder meer 7,3 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Het waterschap boekt een gering overschot over 2018, blijkt uit het jaarverslag van Scheldestromen. Het bruto-overschot bedraagt 840.000 euro, maar dit wordt voor bijna 8 ton veroorzaakt door werkzaamheden die in 2018 waren begroot, maar waarvan de uitvoering in 2019 plaatsvindt.

'We hebben hard gewerkt om Zeeland qua waterbeheer toekomstbestendiger te maken. Terugkijkend op de afgelopen vier jaar kan ik zeggen dat er veel is geïnvesteerd in veilige waterkeringen en wegen, het voorkomen van wateroverlast of watertekort en schoon en gezond oppervlaktewater, terwijl de stijging van de lasten binnen de perken is gebleven', zegt portefeuillehouder financiën Denis Steijaert.

Waterzuivering

Een van de grootste projecten die het waterschap in 2018 afrondde, was de ombouw van de waterzuivering Walcheren tot 'energiefabriek'. Dit project begon in 2017 en had tot doel om de zuivering geheel energieneutraal te laten functioneren. Maar ook om energie op te wekken voor zo'n 380 huishoudens. Met dit project was ruim 9,1 miljoen euro gemoeid.

Goed en efficiënt waterbeheer wordt in deze periode van klimaatverandering steeds belangrijker, stelt het waterschap. Daarom investeert Scheldestromen al jaren in de aanleg van waterberging. 'Investeringen in een goede en efficiënte bedrijfsvoering zijn noodzakelijk. Het waterschap gaat steeds digitaler werken. Al deze documenten moeten ook voor de toekomst behouden en vindbaar blijven. Hierin investeerde het waterschap 213.000 euro.'

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  40 %
Meer weer