%27Inkomen+boer+belangrijk+bij+nationale+invulling+GLB%27
Nieuws
© Herbert Wiggerman

'Inkomen boer belangrijk bij nationale invulling GLB'

De Nederlandse nationale invulling van het toekomstige Europese landbouwbeleid sluit aan bij de Kringloopvisie. Ook het verdienmodel voor de boer heeft prioriteit. Dat heeft minister Carola Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij haar plannen uiteenzet.

Het toekomstige gezamenlijke landbouwbeleid (GLB) biedt de lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid om een deel van het beleid zelf te bepalen. De Europese Unie bepaalt in dit geval de doelen. Hoe de lidstaten dat doel behalen, moeten zij zelf bepalen en vastleggen in nationale plannen. Op die manier moet het Europese beleid beter aansluiten op nationale en regionale behoeften van een lidstaat.

Schouten stelt dat zij een GLB voor ogen heeft dat gericht is op een betere balans in de relatie landbouw, natuur en milieu. Ook moet het GLB volgens haar 'ondersteunend zijn aan het innovatieve karakter van de Nederlandse landbouw en oog heeft voor het inkomen van de boer en goede verdienmodellen in de agrarische sector.' Het nieuwe GLB is van kracht van 2021 tot 2027.

Klimaatakkoord

De minister wil in het nationaal strategisch plan alle beleidsplannen die eerder zijn geformuleerd bij elkaar brengen. Het gaat daarbij onder meer om het regeerakkoord, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, de gemaakte afspraken aan de klimaattafel landbouw en landgebruik in het kader van het klimaatakkoord, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland en het Deltaplan biodiversiteitsherstel.

'De inzet van het kabinet is kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk – nationaal of internationaal – schaalniveau te sluiten', schrijft Schouten. Het nieuwe GLB moet een krachtig instrument zijn om deze beoogde veranderingen in Nederland te versterken en te versnellen', zo schrijft de minister.

Verdienmodel

Minister Schouten benadrukt het belang van het verdienmodel van boeren. Zij vindt dat de inspanningen die zij leveren om te voldoen aan de extra eisen die de maatschappij stelt in principe in de marktprijs moeten worden opgenomen. 'Waar dat niet mogelijk is, is doelgerichte financiële steun voor publieke diensten vanuit het GLB gerechtvaardigd.'

Schouten wijst erop dat ook risico’s lopen rond productie en prijsvorming, zelfs als zij een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en beloond worden voor het leveren van maatschappelijke diensten. 'Het toekomstig GLB zou
zich daarom ook op het versterken van het risicobeheer moeten richten.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer