Inspraakrondes+voor+nieuw+GLB+van+start
Nieuws
© Ruud Ploeg

Inspraakrondes voor nieuw GLB van start

Boeren en tuinders kunnen de komende maanden meepraten over de invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. LTO Nederland heeft daarover in het hele land bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor alle agrariërs zijn uitgenodigd.

Het huidige GLB levert volgens de Europese Commissie onvoldoende bijdrage aan biodiversiteit, milieu en klimaat. Voor het nieuwe GLB zijn daarom verbeteringsvoorstellen gedaan.

De kern hiervan wordt gevormd door de nationale vergroeningsplannen die EU-lidstaten zelf kunnen opstellen en waaraan verplichtingen en betalingen zijn gekoppeld. De landbouwsector mag voorstellen doen voor de invulling van deze actieplannen.

Zeven pilots

Met steun van het ministerie van LNV zijn zeven pilots opgezet onder de noemer 'Toekomstbestendige Landbouw'. Met de proefprojecten worden onder meer praktische toepasbaarheid op het erf, de bijdragen aan biodiversiteit, klimaat en milieu en het laag houden van administratieve lasten onderzocht.

Een van deze pilots is 'Bedrijfsgerichte Verduurzaming'. In deze pilot worden de mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, opgehaald.

Praktische invulling

Hiervoor worden de komende maanden bijeenkomsten gehouden in het hele land. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen agrariërs zelf de maatregelen benoemen die wenselijk en uitvoerbaar zijn op hun erf en kunnen daarmee invloed uitoefenen over de praktische invulling van het GLB.

De overige zes pilots worden uitgevoerd door agrarische collectieven. In een koepelproject van de zeven gezamenlijke pilots werkt LTO Nederland samen met BoerenNatuur, de koepelvereniging van de agrarische collectieven. Het project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Aanmelden

Tijdens de bijeenkomsten kunnen boeren en tuinders meepraten over de uitvoerbaarheid van maatregelen in de praktijk. Een plekje reserveren kan alvast via de website www.lto.nl/glb.

Weer

 • Woensdag
  26° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
Meer weer