Voorwaarden+saneringsronde+varkenshouderij+bekend
Nieuws
© Twan Wiermans

Voorwaarden saneringsronde varkenshouderij bekend

Varkenshouders hebben eindelijk meer duidelijkheid over de voorwaarden van de komende saneringsregeling. Het is de bedoeling dat bedrijven die er gebruik van willen maken, zich vanaf 15 augustus kunnen aanmelden.

Landbouwminister Carola Schouten heeft dinsdag de concept-Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is een uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord sanering en verduurzaming varkenshouderij van juli 2018. Alle betrokken partijen hebben ingestemd met de voorgestelde regeling.


De saneringsregeling is niet landelijk, maar beperkt zich tot varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Voorwaarde is dat de te sluiten locatie geuroverlast veroorzaakt voor woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderijlocatie.

Deelname staat alleen open voor varkensbedrijven die daadwerkelijk hebben geproduceerd en die in de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan de stoppersregeling van Actieplan Ammoniak komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Geurscore bepaalt volgorde

Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting, uitgedrukt in een geurscore. Wanneer in totaal meer wordt aangevraagd dan het beschikbare budget van 120 miljoen euro, komen varkenshouderijlocaties met de hoogste geurscore als eerste in aanmerking voor een subsidie. Er komt ook een ondergrens voor de vereiste geurscore.

Ondernemers die in aanmerking komen, krijgen een marktconforme vergoeding voor de in te leveren varkensrechten gedifferentieerd naar concentratiegebied Zuid en Oost. Om marktverstoring te voorkomen, wordt de precieze hoogte enkele dagen voor de openstelling bekendgemaakt. Daarnaast krijgen varkenshouders een vergoeding voor het waardeverlies van hun stallen.

Toets in Brussel

De conceptregeling wordt nu tot 31 mei vrijgegeven voor publieke internetconsultatie. Tegelijk legt Schouten het voor aan de Europese Commissie voor de noodzakelijke staatssteuntoets. Als Brussel meewerkt, kan de definitieve regeling in de loop van juli worden gepubliceerd.

Varkenshouders die belangstelling hebben, krijgen vervolgens nog even tijd om een goede afweging te maken over hun deelname en te overleggen met de betrokken gemeente en adviseurs. Daarna gaat de inschrijftermijn op 15 augustus open voor een periode van zes weken.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij dat de conceptregeling nu openbaar is en dat alle betrokkenen de mogelijkheid hebben hierop via de internetconsultatie te reageren. Op basis van de reacties kan de regeling nog worden verbeterd en getoetst of er voldoende belangstelling is voor deelname. De POV gaat de conceptregeling bespreken met haar achterban. Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen zullen bij LNV worden ingebracht.

Flankerend beleid nodig

Om de regeling tot een succes te maken, is een samenhangend flankerend beleid vanuit de provincies en gemeenten noodzakelijk. Hierover moet volgens de POV helderheid komen, zodat varkenshouders een totaalbeeld krijgen van de regeling en de aanvullende (financiële) instrumenten vanuit de provincies en gemeenten.

Provincies zouden de sloopkosten en de kosten voor asbestsanering voor hun rekening moeten nemen. Ook moet er helderheid komen over de fiscaal-juridische status van de woning die na sloop van de stallen niet meer als bedrijfswoning mag worden aangemerkt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  27° / 18°
  80 %
 • Zondag
  27° / 17°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  70 %
Meer weer