Geur+objectief+meten+moet%2C+maar+kan+nog+niet
Nieuws
© Pieter Stokkermans

Geur objectief meten moet, maar kan nog niet

Geur emissies reguleren is alleen mogelijk als de overheid objectief kan meten en monitoren. Maar op dit moment kan het nog niet, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een voorlopige reactie op een adviesrapport van de commissie geurhinder veehouderijen.

LTO Nederland en POV hoopten op een rapport dat de staatssecretaris meer sturing zou geven voor het objectief meten en monitoren van geur. POV voorzitter Linda Janssen: ‘Het advies is onvoldoende concreet om in te schatten of het uiteindelijk gaat leiden tot een werkend perspectief voor gebruikers van gecombineerde luchtwassers.’

Aangepaste normen in 2018

Het adviesrapport, opgesteld onder leiding van voormalig CDA Tweede Kamerlid Pieter Jan Biesheuvel, is dinsdag 23 april met enkele maanden vertraging gepubliceerd. Het werd opgesteld vanwege de luchtwasserproblematiek die vorig jaar zomer ontstond. Toen bleek uit metingen van Wageningen Livestock Research dat de inzet van combi luchtwassers in de praktijk minder geurreductie oplevert dan aanvankelijk werd aangenomen.

Daarop heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat de geurreductiepercentages van combi luchtwassers in de regelgeving naar beneden bijgesteld. Dit besluit plaatste honderden veehouderijen voor vergunningenproblematiek.

Nieuw Wagenings onderzoek

Om uit de impasse te geraken zet de staatssecretaris in op fundamenteel en technisch onderzoek naar het meten van geur, zoals het ontwikkelen van sensoren. Toen de luchtwasserproblematiek in 2018 aan het licht kwam is direct opdracht verleend aan Wageningen Livestock Research om onderzoek te doen naar de wijze waarop het rendement van combi luchtwassers kan worden gemeten.

Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2019 opgeleverd worden. Ook zal eind dit jaar de proefstalregeling die de mogelijkheid biedt om nieuwe innovatieve technieken kansen te geven in werking treden, verwacht de staatssecretaris.

Mogelijk lokaal ingrijpen

De commissie geurhinder veehouderij vraagt ook aandacht voor de cumulatieve geurhinder van meerdere veehouderijen bij elkaar opgeteld op één geurgevoelig object en voor andere bronnen van geurhinder op veehouderijterreinen, zoals mestopslag. Staatssecretaris Van Veldhoven gaat daarom met decentrale overheden en sectorpartijen in gesprek over mogelijk ingrijpen in bestaande situaties door bevoegd gezag.

Deze mogelijkheden zijn echter beperkt vanwege de bescherming van bestaande rechten van veehouderijen in het huidige recht. Uiteraard is het van belang dat bestaande regels en voorschriften goed wordt gehandhaafd, zegt de staatssecretaris.

Effect warme sanering

De POV en LTO Nederland missen in het adviesrapport de aanbeveling aan gemeenten om een goed ruimtelijke ordeningsbeleid te voeren zodat er geen geurgevoelige objecten in de buurt van veehouderijen ontstaan. Ook ontbreekt een analyse van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt.

De staatsecretaris rekent er op dat de warme sanering in de varkenshouderij die dit jaar in werking treedt ook verlichting gaat geven voor omwonenden vanwege geuroverlast veroorzakende veehouderijen. LTO Nederland en POV zijn van mening dat de bedrijven die de meeste overlast geven als eerste in aanmerking moeten komen voor deelname aan deze regeling.

Definitieve beleidsregel voor de zomer

LTO Nederland en POV gaan binnenkort in overleg met de ministeries van I&W en LNV over de problematiek. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft aangegegeven dat voor de zomer een definitieve beleidsregel wordt verwacht. Janssen: ‘Werkend perspectief is voor ons echt een randvoorwaarde om de gewenste slag in duurzaamheid, waar we als sector voor staan, ook daadwerkelijk van de grond te laten komen.’

Weer

 • Maandag
  21° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 5°
  10 %
Meer weer