Forse+groei+areaal+cichorei+in+Belgi%C3%AB
Nieuws
© Johan Wissink

Forse groei areaal cichorei in België

In zowel Vlaanderen als Wallonië is een belangrijke toename van het areaal cichorei. Dat groeide in 2018 ten opzicht van 2017 met ruim 27 procent (1.784 hectare). Die stijging gaat gepaard met een daling van 1.248 hectare aan vlas.

Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Volgens de definitieve raming van de productie van de landbouwteelten 2018 bleef de productie van wintertarwe relatief stabiel ten opzichte van 2017 (min 3 procent), terwijl de productie van wintergerst bijna 18 procent daalde.

Ook bij andere teelten was er sprake van een sterke daling van de productie: 13 procent voor suikerbieten en 31 procent voor aardappelen. Voor beide teelten leidde de droogte van afgelopen zomer tot een sterke opbrengstdaling.

Peulvruchten

Het belang aan vlinderbloemigen neemt verder toe. Zo is er een stijging van 12,5 procent voor de droog geoogste peulvruchten en van 28,5 procent voor de vlinderbloemige voedergewassen als klavers, luzerne en mengsels van vlinderbloemigen.

Verder is er een afname van de graangewassen, met uitzondering van korrelmais (plus 4.890 hectare) en rogge (plus 97 hectare). Het is vooral de oppervlakte aan wintertarwe en wintergerst die afneemt. De totale oppervlakte aardappelen in België bleef gelijk ten opzichte van 2017. In Vlaanderen daalt de oppervlakte met 4,1 procent, terwijl die in Wallonië met 5 procent toeneemt. De oppervlakte vroege aardappelen loopt terug, omdat het poten ervan vertraging opliep in het voorjaar.

Cultuurgrond

De oppervlakte cultuurgrond in België neemt toe met 21.806 hectare of 1,64 procent, blijkt uit de Statbel-cijfers. Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de oppervlakte groenvoedergewassen (13.744 hectare) en blijvend grasland (8.513 hectare).

Het aantal bedrijven neemt toe met 1,1 procent. Dat komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 werd versoepeld en er anderzijds ook een verdere verfijning van het landbouwregister van Statbel plaatsvond.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  19° / 4°
  10 %
 • Maandag
  19° / 7°
  30 %
Meer weer