Watergangen+WDOD+opnieuw+ingedeeld
Achtergrond
© waterschap Drents Overijssele Delta

Watergangen WDOD opnieuw ingedeeld

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) deelt, verspreid door het gehele werkgebied, het beheer van circa 1.200 kilometer watergang opnieuw in. Dit kan in de komende vier jaar wijziging betekenen van wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren.

WDOD zegt zo beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Het waterschap wil de gevolgen beperken door water zo goed mogelijk aan- en af te voeren. Om dit goed te kunnen doen, maakt het onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn van belang voor het watersysteem en welke alleen voor percelen?

A-categorie zijn de hoofdwatergangen waarvan het waterschap zelf het beheer uitvoert. In de B-categorie vallen de watergangen waar de aanwonenden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, wat vervolgens door het waterschap wordt gecontroleerd via de schouw. Onder de C-categorie vallen de watergangen op perceelsniveau, waar het onderhoud helemaal aan de eigenaren of gebruikers wordt overgelaten.

De nieuwe criteria worden verdeeld over 25 deelgebieden geïntroduceerd. Het gebied Smilde was deze week als eerst aan de beurt. Via een informatiemarkt konden ingelanden kennisnemen van en reageren op de nieuwe indeling. Vervolgens kan hierop worden ingesproken. De afhandeling duurt per deelgebied in totaal zo'n veertien maanden. 'Het is veel gedoe aan de voorkant. Maar we nemen er de tijd voor om eventuele problemen voor te zijn', zegt dagelijks bestuurder Hans Pereboom.

Geen bezuinigingsoperatie

Doordat WDOD in het wel of niet uitvoeren van het beheer een grens hanteert van 25 liter afvoer in plaats van bijvoorbeeld 50 liter, legt het waterschap de lat hoger in vergelijking met andere waterschappen. Pereboom ontkent dat het om een bezuinigingsoperatie gaat. 'Het is juist een investering in het gebied.'

We nemen er de tijd voor om eventuele problemen voor te zijn

Hans Pereboom, dagelijks bestuurder WDOD

Het is opvallend dat van de 1.200 kilometer watergang 812 kilometer onder categorie C (alles in eigen beheer) komt te vallen. 'Het hoeft waterhuishoudkundig geen problemen op te leveren, tenzij grondgebruikers of eigenaren iets dichtgooien', aldus Pereboom.

Andere belangen

Dat ziet bollenteler Henk Joling uit Dwingeloo anders. 'Je zult er toch met je buren moeten zien uit te komen. Als dat toevallig een natuurbeheerder is, liggen de belangen anders. Ik heb al meerdere keren brieven moeten sturen om verwijdering van overhangende takken of snoeiwerk gedaan te krijgen.'

Aan de andere kant brengt WDOD 183 kilometer B-watergang naar de A-categorie over. Afdelingsbestuurder Jacob Bakker van LTO Noord Zuidwest-Drenthe vindt dit geen onverdeeld voordeel. 'Dat betekent dat waterschapsmedewerkers vaker het land op komen. Dat heeft gevolgen voor teelten die daar liggen.' Pereboom benadrukt dat dit tot een minimum wordt beperkt. 'We zijn er niet om elkaar het leven zuur te maken.'

Schouw waterschap gebeurt voortaan vanuit de ruimte
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) controleert als eerste waterschap met satellietbeelden of watergangen goed zijn schoongemaakt. Medewerkers gaan alleen nog het veld in voor sloten die door de computer zijn 'afgekeurd'. Uit een test met speciale software, die de afgelopen maanden in een klein gebied is gehouden, blijkt dat 80 procent goed wordt beoordeeld, door gebruik te maken van satellietfoto's. Voor WDOD is dat voldoende om het systeem voortaan voor het hele werkgebied in te zetten. Het watersysteem van WDOD omvat 2.460 kilometer slootkant. De aanpassing levert zo aanzienlijke besparingen in de controlekosten op, verwacht het waterschap.

Weer

 • Zondag
  21° / 6°
  10 %
 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
Meer weer