DAW+is+samen+meten%2C+weten+en+handelen
Column
© Ida Hylkema

DAW is samen meten, weten en handelen

Steeds meer boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Die conclusie kunnen we trekken uit het jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over 2018.

De aanpak vanuit het DAW is bovendien een begrip geworden bij overheden en stakeholders op regionaal en (inter)nationaal niveau. Richtten we ons eerst alleen op de waterkwaliteit, nu gaat het steeds vaker over de waterkwantiteit en de bodem. Zeker sinds afgelopen zomer. Bij de DAW-aanpak is 'samen' de spil tot succes.

Samen meten: voor een oplossing op het niveau van ons erf, perceel of de sloot is het belangrijk dat de overheden en waterbeheerders ook op dit niveau meten. Deze partijen hebben dit moeten leren. Bij de DAW-aanpak meten boeren ook vooral zelf.

Samen weten: deskundigen weten veelal niet wat er speelt op bedrijfsniveau. De eerste projecten zijn nu zover dat boeren zelf meten.

Het gaat steeds vaker over de waterkwantiteit en de bodem

Jakob Bartelds, bestuurslid LTO Nederland

Samen handelen: vanuit de DAW-projecten zoeken al meer dan 15.000 boeren en tuinders samen met de waterbeheerders naar passende oplossingen. Hierbij worden ze ondersteund met kennis en financiële middelen, onder meer door overheveling van geld vanuit het GLB.

Naast alle generieke maatregelen is DAW de finetuning om de waterdoelen te halen met verbetering van bedrijfsprocessen. De resultaten over 2018 zijn gepresenteerd tijdens een excursie op het bedrijf van Bartho Hoogendijk in Driebruggen. Hier zagen we hoe het veenweidegebied de opgaven oppakt.

Belangstelling om mee te doen? Kijk dan op www.agrarischwaterbeheer.nl. Samen gaan we voor een verlenging van het succesvolle DAW-programma.

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  10 %
 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
Meer weer