Kamer+verdeeld+over+insectenkweek
Nieuws
© ZLTO

Kamer verdeeld over insectenkweek

De 'grote kansen' die het kweken van insecten biedt voor de voeding van mens en dier, moeten zo snel mogelijk worden benut. Dat vinden de fracties van VVD en CDA in de Tweede Kamer.

Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dienden woensdag een motie in die landbouwminister Carola Schouten vraagt om de insectenteelt nadrukkelijker op de Europese agenda te zetten. Ze willen vooral dat er haast wordt gemaakt met de toelating van insectenmeel als bestanddeel van diervoeders.

De komende tijd zal ook voor de humane consumptie van insecten meer en meer aandacht komen, verwacht Lodders. 'Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende periode vaker over dit onderwerp zullen spreken.' Ze spreekt van 'een interessante sector'. Het debat in de Kamer werd gevoerd naar aanleiding van een recent advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de insectenkweek in Nederland. Daarbij bleek dat de Partij voor de Dieren (PvdD) zich juist fel verzet tegen de introductie van een nieuwe dierlijke sector in Nederland.

Uitroeien

Woordvoerder Esther Ouwehand stelde dat 'we enerzijds op grote schaal insecten uitroeien met landbouwgif en mest en dat we aan de andere kant grote fabriekshallen bouwen om insecten te kweken'. In Nederland zijn zo'n 25 ondernemers actief, gezamenlijk produceren ze 500 ton insecten. Ze diende enkele moties in die aandringen op bezinning. Een daarvan noemt het 'ethisch onaanvaardbaar' om insecten te kweken als voer voor andere dieren. De regering moet volgens de PvdD stoppen met het faciliteren of stimuleren daarvan.

Minister Schouten staat in principe positief tegenover het kweken van insecten voor menselijke en dierlijke consumptie. Volgens haar kan het onder meer een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw. Ze ziet niets in de moties van de PvdD. Het verzoek van CDA en VVD kan op meer begrip rekenen van de bewindsvrouw. 'Deze motie sluit aan bij waar we mee bezig zijn.' Wel waarschuwde ze dat de besluitvorming in Brussel vertraging kan oplopen door de komende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer