%27Varkens+inzetten+tegen+voedselverspilling%27
Nieuws
© Huisman Media

'Varkens inzetten tegen voedselverspilling'

'Varkens moeten worden ingezet om het verspilde voedsel in de stad een nuttige bestemming te geven. Dat zorgt nu voor een onnodige belasting van de aarde', vindt algemeen directeur Martin Scholten van Animal Sciences Group, Wageningen University & Research.

Scholten wees daarmee op een hiaat in de circulaire economie. Dit deed hij tijdens de algemene ledenvergadering van de POV op 8 april. Slechts 30 procent van wat de landbouw voortbrengt, wordt geconsumeerd. Een derde gaat verloren op het boerenerf, bijvoorbeeld gewasresten die achterblijven op het land. Vervolgens wordt een derde verspild bij de consument in de keuken.

'Als wij verspilling van voedsel weten tegen te gaan door zuiniger om te gaan met grondstoffen of deze een nuttige bestemming te geven, hoeven wij de aarde niet verder te belasten bij de doorgroei naar 10 miljard inwoners', stelt Scholten. 'Er is maar één dier dat hier zijn nut kan bewijzen. Dat is het varken.'

Etensresten

Het voedingspatroon van deze diersoort benadert die van de mens. Vroeger had iedereen een varken om het keukenafval op te ruimen en om te zetten in hoogwaardig voedsel (vlees). In Japan worden de etensresten bijvoorbeeld al voor bijna 100 procent verwerkt tot diervoer.

In Nederland is dat nu nog niet mogelijk. Het is namelijk verboden om etensresten aan varkens te voeren, in verband met mogelijke ziekteverwekkers die erin kunnen zitten. De etensresten zullen dus eerst moeten worden verwerkt tot veilig varkensvoer. Daarnaast moet belemmerende wetgeving worden geschrapt.

Eensgezind

Tijdens de algemene ledenvergadering heersde eensgezindheid over de koers van het bestuur. De leden waren over alles wat in stemming werd gebracht, unaniem. De begroting en het contributievoorstel voor 2019 en 2020 kregen algehele instemming.

Ook kreeg het POV-bestuur de volle steun in zijn besluit het convenant Diergezondheidsfonds (DGF) tussen overheid en sector pas te ondertekenen, als er actie wordt ondernomen tegen de alsmaar uitdijende wilde zwijnenstapel. Het handhaven van de nulstand wordt door een aantal provincies niet uitgevoerd.

Nulstand

De risico's voor insleep en verspreiding van varkensziekten als AVP nemen daardoor toe. De POV vindt dat het ministerie van LNV het handhaven van de nulstand bij de provincies moet afdwingen. Daarover vindt nu overleg plaats met het ministerie.

Vanuit het DGF-fonds wordt de directe schade bij uitbraken van AVP, KVP en MKZ op varkenshouderijbedrijven betaald. Deze gelden worden grotendeels bijeengebracht door varkenshouders. Ook de indirecte (markt)schade komt voor 100 procent voor rekening van de varkenshouders. LNV betitelt dit als ondernemersrisico.

De promotie en voorlichting staat op de rit voor 2019. Er zijn zes werkgroepen aan de slag gegaan met respectievelijk de boerderijeducatie voor scholen, de zichtstallen, het Weekend van het Varken in 2020, het maken van promotiematerialen waar iedereen gebruik van kan maken, de promotie van mooie ontwikkelingen binnen de sector in de media en het samen optrekken met andere sectoren bij activiteiten. Het budget van 220.000 euro voor 2019 is toebedeeld aan de activiteiten.

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer