Tweehonderd+boeren+duiken+in+vruchtbare+kringloop
Nieuws
© Mike Schellart

Tweehonderd boeren duiken in vruchtbare kringloop

Tweehonderd boeren zijn gestart met het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. Na Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel gaan zij nu aan de slag met kringlooplandbouw voor het realiseren van milieu- en wateropgaven.

Melkveehouders en andere agrarische ondernemers in Noord-Nederland gaan de komende vier jaar projectmatig werken aan kringlooplandbouw, met als insteek de KringloopWijzer als management-instrument.

Daarna volgen verdiepende thema's als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Daarmee gaan ze gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

Bedrijfsrendement

In het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) werken de deelnemende melkveehouders aan een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau. Daarmee reduceren zij het fosfaat en stikstof naar het milieu en verbeteren zij de bodemvruchtbaarheid en daarmee ook hun bedrijfsrendement.

In het project werken LTO Noord, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Wetterskip, Vitens, WUR, Countus en DLV samen met de deelnemende melkveehouders in Groningen, Friesland en Drenthe. De projectcoördinator is in handen van Projecten LTO Noord.

Veevoeding

Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van VKNN. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt. Het is voor het eerst dat veehouders in Noord-Nederland de kans krijgen zich gezamenlijk in te zetten op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer en daarbij samenwerken met kennispartijen. Samen met deskundigen worden verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo's en praktijkexperimenten georganiseerd.

Vruchtbare Kringloop richt zich op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu komt. Dat kan door koeien efficiënter en gerichter te voeren. Daarnaast wordt ingezet op hogere opbrengsten van gewassen. Dit betekent minder voeraankoop en lagere bodemoverschotten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  12° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer