SGP wil in Brussel inzetten op land- en tuinbouw

Bert-Jan Ruissen hoopt 23 mei als SGP-kandidaat in het Europarlement te worden gekozen. In de tweede aflevering van een interviewserie rond de Europese verkiezingen legt hij uit dat Europa geen superstaat mag worden. 'Wij kiezen als SGP voor een bescheiden Europa. Niet alles hoeft via Brussel geregeld te worden.'

LNV-beleidsmedewerker Bert-Jan Ruissen (47) is lijsttrekker van de SGP en maakt daarmee goede kans in mei te worden gekozen in het Europarlement. Hij volgt dan Bas Belder op die twintig jaar lang de SGP vertegenwoordigde in Brussel en Straatsburg. Ruissen is van plan zich in het Europees Parlement onder meer in te zetten voor de rechten van minderheden, zoals vervolgde christenen, maar nadrukkelijk ook voor de land- en tuinbouw.

Bij maatschappelijke prestaties hoort ook een passende beloning

Bert-Jan Ruissen, SGP-kandidaat voor het Europees Parlement

Vanwaar uw betrokkenheid bij deze sector?

'Ik ben opgegroeid in het Zuid-Bevelandse Oostdijk, tussen de boomgaarden, de aardappelen en de uien. Mijn vader was hoofd van een basisschool, maar hij had ook een kleine 3 hectare bouwland waar hij hobbymatig tarwe, suikerbieten en uien teelde. Als jongen had ik daar, samen met mijn broers, een stukje sperziebonen die we op de veiling verkochten. Zo kreeg ik de affiniteit met het agrarische leven wel een beetje met de paplepel ingegoten.'

Dat leidde tot de keuze voor een studie in Wageningen?

'Ja, ik heb daar landbouwplantenteelt gestudeerd. Eigenlijk met de bedoeling om landbouwkundig onderzoek te doen, maar dat is er nooit van gekomen. In het laatste jaar van mijn studie werd ik benaderd om beleidsmedewerker te worden van toenmalig SGP-Europarlementariër Leen van der Waal. Zo kwam ik in het beleid terecht en niet in het onderzoek.

'Na vijf jaar heb ik de overstap gemaakt naar het ministerie van LNV. Eerst was ik speechschrijver van de ministers Laurens Jan Brinkhorst en Cees Veerman, daarna was ik werkzaam bij de directie Internationale Zaken. Ik heb me daar onder meer beziggehouden met het marktordeningsbeleid, met het financieel beheer van landbouwfondsen en recent met de directe betalingen en de vergroening.'

Daar deed u ook Brusselse ervaring op?

'Zeker, ik was vanuit het ministerie van LNV woordvoerder in verschillende EU-beheerscomités en in raadswerkgroepen. Alles bij elkaar heb ik dus het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie van binnenuit meegemaakt.'

Als u wordt gekozen in het Europees Parlement, wat gaat u daar dan met landbouw doen?

'Ik wil inzetten op een lidmaatschap van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. Bas Belder is nu lid van de commissie Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend lid van de Landbouwcommissie. Ik zou dat graag omwisselen naar plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlandse Zaken en lid van de landbouwcommissie. Ik wil me meer focussen op land- en tuinbouw.'

Waarom?

'Omdat het nodig is en omdat ik veel ervaring meebreng. Het beleid voor onze boeren en tuinders wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Daar moet je bij zitten.

'We staan voor enorme uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en maatschappelijke prestaties. En tegelijk moet de groeiende wereldbevolking worden gevoed. Dat is een enorm spannende exercitie: de voedselproductie uitbreiden en tegelijk verduurzamen. Ik zie daarin een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie en voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).'

U noemt de maatschappelijke prestaties. Wat staat daar voor boeren en tuinders tegenover?

‘We mogen inspanningen verlangen, maar bij het leveren van maatschappelijke prestaties hoort inderdaad ook een passende beloning. Die moet bij voorkeur uit de markt komen, maar de realiteit is nogal eens anders. Daarom zie ik een rol voor het GLB om maatschappelijke prestaties te belonen. Wat dat betreft ben ik positief over de plannen voor het nieuwe GLB op het gebied van de eco-regeling en het nationaal strategisch plan die per land worden opgesteld. Daardoor zijn maatregelen mogelijk die passen bij de lidstaat.’

Wat zijn voor u verdere speerpunten in het nieuwe GLB?

'Belangrijk blijft om te werken aan een gelijk speelveld in Europa. Daar zit best druk op. Neem de pleidooien voor extra gekoppelde steun. Daar moeten we van af. Ik wil ook alert zijn op concurrentieverstorende elementen door derde landen, zoals de invoer van legbatterijeieren uit Oekraïne. Tegelijkertijd vind ik dat we een verantwoordelijkheid hebben om de ontplooiing van ontwikkelingslanden mogelijk te maken.

'De Europese inkomenssteun blijft voorlopig nodig. Het mooiste is het wanneer je als boer je inkomen helemaal uit de markt kunt halen, maar dat is nu gewoon niet zo. In dat verband moeten we ook antwoorden vinden op de toenemende prijsfluctuaties. Ik zie risicomanagement daarom als een prioriteit. Als je daar verbetering in brengt, hoeven we ook niet meer zo zwaar te leunen op inkomenssteun.'

Hoe staat de SGP in het debat over de toekomst van Europa?

'Wij zijn eurokritisch. We kiezen voor samenwerking in Europa. Nederland heeft enorm veel baat bij de Europese samenwerking. Dat moeten we koesteren. Daarom willen we nadrukkelijk geen nexit. Maar we willen ook niet dat Europa zich ontwikkelt tot superstaat. Europa moet de interne markt goed regelen met onder meer het GLB, en andere grensoverschrijdende zaken als milieu en migratie gezamenlijk oppakken, maar daar moet het volgens de SGP ook stoppen. Dus geen Europese belastingen, geen Europees onderwijs- en sociaal beleid en geen Europees leger.

'Wij kiezen voor een bescheiden Europa dat meer zaken overlaat aan de lidstaten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte meer ruimte voor variatie in de EU. Dat steunen we. Maak het bijvoorbeeld mogelijk dat groepen van lidstaten zaken samen oppakken. Niet alles hoeft centraal via Brussel geregeld te worden.

'Wat dat betreft staan we nu voor een Europese verkiezing die er echt toe doet. Welk Europa staat je voor ogen? Een Europa met 'nieuw elan' zoals de Franse president Emmanuel Macron voorstelt of koersen we juist op een desintegratie aan omdat de bevolking het allemaal niet meer meemaakt? Ik ben best beducht voor dat laatste. Juist daarom is het zo belangrijk om een middenkoers te bewandelen. Geen superstaat, maar samenwerking waar het er echt toe doet.'

Voeling houden met Nederlandse samenleving
Wanneer hij afgevaardigd wordt in het Europees Parlement, zal Bert-Jan Ruissen een belangrijk deel van de week in het buitenland aan het werk zijn. Hij geeft te kennen dat hij er alles aan zal doen om dan ook een goede voeling te houden met de Nederlandse samenleving en met het bedrijfsleven. 'Het werk gebeurt in Brussel en in Straatsburg. Daar vinden de discussies en gesprekken plaats. Maar ik wil ook in Nederland benaderbaar zijn', aldus de SGP-lijsttrekker. Aan de contacten met de agrarische sector besteedt hij nu al veel aandacht. 'Dat is een van de dingen die ik als eerste heb opgepakt. Ik was al op werkbezoek bij twee melkveehouders, een uienhandelaar, een groothandelsbedrijf in groenten en fruit en een veredelingsbedrijf. Ik wil me breed oriënteren en het gesprek met ondernemers aangaan.' Ruissen zal nauwe contacten onderhouden met de SGP-parlementariërs in Den Haag. 'Want ook de Tweede Kamer heeft intensief met het landbouwbeleid te maken.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer