Experts+agenderen+veenweiden+bij+coalitievorming
Nieuws
© Bert Hartman

Experts agenderen veenweiden bij coalitievorming

Direct betrokkenen bij de westelijke veenweiden werken aan een gemeenschappelijke strategie voor een toekomstbestendig veenweidegebied.

Betere afstemming van onderzoek en een gedegen plan van aanpak voor de lange termijn staan daarbij centraal. Landbouwbestuurders, onderzoekers en deskundigen bij waterschappen kwamen daarvoor afgelopen vrijdag bij elkaar in het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) bij Naurena voor een expertmeeting.

Themahouder veenweiden Aad Straathof voor de westelijke regio van LTO Noord en initiatiefnemer voor de bijeenkomst is blij met de eerste uitkomsten. 'Er zit energie bij de experts en er is vertrouwen dat we de overheid een serieus aanbod kunnen doen dat hout snijdt.'

Onderhandelingen

Idee is om daar vlak na de provinciale Statenverkiezingen gedetailleerder mee naar buiten te treden. Straathof: 'Ik kan me goed voorstellen dat dit onderwerp bij de coalitievorming hoog op de agenda staat. Dan is het goed om bij de onderhandelingen ook te laten weten welke kant het volgens de experts en ervaringsdeskundigen op moet'.

Het stoort Straathof en zijn collega's vooral dat politici te snel conclusies trekken op basis van soms ondeugdelijk of verouderde onderzoeksresultaten. 'Daardoor ontstaat er onnodig veel ruis op de lijn en kunnen goede initiatieven – zoals experimenten met onderwaterdrainage – vroegtijdig in de kiem worden gesmoord.'

Bodemdaling

Tijdens de expertmeeting werd daarom gepleit voor langjarige onderzoeken, waarbij de resultaten ook in diverse verschillende gebieden worden getest. 'De deskundigen zijn het er over eens dat de aanpak van de bodemdaling en de reductie van CO2 een kwestie van maatwerk is. Daarom is het ook niet goed om nieuwe technieken bij goede resultaten al snel heel breed uit te rollen, maar andersom bij mindere uitkomsten ook niet direct te torpederen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer