%27Grondwaterpeil+veenweide+moet+omhoog%27
Nieuws
© Ida Hylkema

'Grondwaterpeil veenweide moet omhoog'

D66 en GroenLinks willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komen er teveel broeikasgassen in Nederland.

De twee partijen zijn zeer kritisch op de door boerenbestuurders gedomineerde waterschappen, die een veel te laag grondwaterpeil aanhouden.
Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is 4 procent van de broeikasgassen in Nederland. D66 en GroenLinks dienen daarom gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering.

Bodemdaling

Volgens de twee partijen zijn de problemen van het lage waterpeil ook in de dorpen en steden rondom veengebieden goed merkbaar. Zoals in Gouda waar bodemdaling schade veroorzaakt aan funderingen, gebouwen en infrastructuur. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat als we nu niets doen, de schade oploopt tot 22 miljard euro.

Weidevogels

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet: 'Het veen stoot net zoveel CO2 uit als twee kolencentrales of 2 miljoen auto’s. Door het waterpeil te verhogen daalt die CO2-uitstoot. En het mooie is dat het niet alleen goed is voor het klimaat, maar dat ook weidevogels profiteren van hoge grondwaterstanden, zoals de bedreigde grutto.'

Het veen stoot net zoveel CO2 uit als twee kolencentrales of 2 miljoen auto’s

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet

'Samenwerken met natuur'

Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot moet Nederland zich klaarmaken voor de toekomst. 'Een toekomst waarin we mét de natuur werken, in plaats van er tegenin. Als we dat niet doen dreigt het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien, vogels en molens verloren te gaan. Geef de gebieden terug aan de natuur en stop met intensieve landbouw in veengebieden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer