Veendossier+vergt+strakkere+regie
Nieuws
© Koen van Wijk

Veendossier vergt strakkere regie

Aad Straathof pleit als themahouder Veenweiden van LTO Noord Regio West voor een actievere opstelling van waterschappen in het veenweidendossier. 'Er wordt nog te veel achterover geleund.'

Het lijkt alsof het probleem vooral anderen aangaat, stelt Straathof. 'Maar waterschappen staan ook aan de lat voor klimaatmaatregelen, ook al is waterbeheer op perceelsniveau voor hen nieuw.' Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn volgens Straathof positieve uitzonderingen. 'Daar staat het al serieus op de agenda en worden concreet stappen gezet', zegt de themahouder veenweiden, een begin dit jaar ingestelde functie. Straathof heeft veel ervaring als waterschapsbestuurder.

Het voorstel van Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) om een Veencommissaris aan te stellen, past in de lijn die de landbouw heeft ingezet. Straathof: 'Hoewel wij daar een iets ander idee bij hebben, namelijk: losraken van de politieke waan van de dag. Het veenweidendossier vraagt om een duidelijke vaste koers en uithoudingsvermogen.'

Lange adem

Ook Bromet, initiatiefnemer van de Veenweidenota die ze vorige week aan ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen aanbood, benadrukt dat oplossingen voor de veenweidendaling een lange adem vergen. 'Er moet meer gericht onderzoek worden gedaan naar oplossingen, vooral om de CO2-uitstoot te verminderen.'

Bromet betreurt het dat overheden en de agrarische sector vaak lijnrecht tegenover elkaar staan bij het bepalen van nieuw beleid. 'Deze problematiek kan alleen worden opgelost als we allemaal samenwerken, ieder van uit zijn eigen rol. Nog te veel trekken partijen hun eigen plan. De sterke focus van de landbouw op onderwaterdrainage laat andere oplossingen onderbelicht.'

Geen ei van Columbus

Voorzitter Johan Oskam van LTO Noord Groot-Waterland reageerde al per brief op de 'veennota' en stelde dat alleen het ophogen van het waterpeil in de sloot niet het ei van Columbus is, zoals politici vaak suggereren. 'Het zorgt voor andere problemen met duurzaam beheer en de diergezondheid. Drukgestuurde onderwaterdrainage is misschien nog niet zaligmakend, maar de eerste voortekenen zijn positief.'

Meer samenhang tussen regio's en diverse belanghebbenden moet leiden tot meer inzicht in het complexe vraagstuk. 'Een veencommissaris kan strakke regie geven, zoals de deltacommissaris dat doet op gebied van waterveiligheid. Als waterschappen daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we grote stappen vooruit zetten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer