Waterschappen+investeren+jaarlijks+100+miljoen+euro+extra
Nieuws
© Pixabay

Waterschappen investeren jaarlijks 100 miljoen euro extra

De waterschappen gaan de komende jaren zo'n 100 miljoen euro per jaar extra investeren. Dat doen ze vooral om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen.

Met deze investeringen spelen de waterschappen niet alleen in op de gevolgen van de klimaatverandering, maar proberen ze deze ook te beperken. De waterschappen moeten investeren om in te spelen op ontwikkelingen als extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen.

Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat zij samen jaarlijks gemiddeld 1,5 miljard euro investeren in de periode 2019-2022. De investeringen liggen zo'n 100 miljoen euro per jaar hoger dan in de plannen die een jaar geleden voor de komende vier jaar werden gemaakt.

Negatieve gevolgen

'Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte', geeft bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen aan.

'Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.'

Belastingen

De waterschappen brengen in 2019 in heel Nederland 2,9 miljard euro aan belastinggeld in rekening. De Unie van Waterschappen maakt de belastingen en de kosten van de waterschappen transparant en inzichtelijk via een interactief belastingendashboard.

Hierin is per waterschap te zien wat er aan belasting wordt opgehaald en waar het geld aan wordt besteed. Meer toelichting op de waterschapsbelastingen 2019 is te vinden in de digitale rapportage 'Waterschapsbelastingen 2019 - Het hoe en waarom'.

• Klik voor complete rapport op bijgesloten pdf

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zondag
  9° / 4°
  50 %
 • Maandag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer