Trips ook buiten tackelen met roofmijten

Koppert Biological Systems start dit jaar een project om biologische plaagbestrijders ook in te zetten in eenjarige buitenteelten. Het eerste doel is de beheersing van trips in uien, prei, sluitkool en spruitkool.

Trips+ook+buiten+tackelen+met+roofmijten
© Koppert Biological Systems

De tijd is rijp om in eenjarige buitenteelten meer gebruik te maken van natuurlijke roofvijanden voor de bestrijding van plaaginsecten, stellen Frank Druyff en Roger Boer van Koppert Biological Systems. 'Alleen chemisch lukt niet meer vanwege een beperkt middelenpakket. Verder zien veel telers de meerwaarde van nuttige insecten', verklaart Boer.

Boer is bij Koppert verantwoordelijk voor de Europese activiteiten in open teelten en Druyff is accountmanager Agri voor Nederland. Koppert wil als leverancier van natuurlijke gewasbeschermingsoplossingen voor de glastuinbouw (Horti) zich nu ook meer profileren in onbedekte teelten (Agri). Tot dusver betreffen de activiteiten buiten kassen vooral plantvitaliteit en bodemweerbaarheid.

Nieuw hoofdstuk

De inzet van biologische plaagbestrijders in de akkerbouw en vollegrondsgroenten is een nieuw hoofdstuk, zegt Druyff. 'De truc is zorgen dat er genoeg nuttige insecten in een gewas aanwezig zijn, voordat de plaaginsecten voor problemen zorgen. Ofwel het leger moet klaarstaan als de oorlog uitbreekt.'

Het leger moet klaarstaan op het moment dat de oorlog uitbreekt

Frank Druyff, accountmanager Agri Koppert Biological Systems

In een project focussen de specialisten van Koppert eerst op tabakstrips (Thrips tabaci) in uien, prei, sluitkool en spruitkool. De druk van dit moeilijk te bestrijden plaaginsect neemt toe, vooral vanwege de warmere groeiseizoenen. Druyff legt uit dat ze in eerste jaar zoeken naar geschikte roofmijten voor de predatie. 'We beginnen met roofmijten omdat die niet kunnen vliegen en dus meer honkvast zijn dan andere roofinsecten.'

Laboratorium

In het laboratorium van Koppert in Berkel en Rodenrijs vindt een test plaats met al bekende roofmijten op hun prestaties op tabakstrips. Vervolgens worden op kleine schaal in de praktijk en op proefbedrijven de roofmijten met het meeste perspectief uitgezet in de genoemde gewassen. 'Afgelopen jaar bleek in een eenvoudige demo dat het uitzetten van roofmijten in spruitkool wel iets doet op trips', vertelt Druyff.

Het eerste jaar wordt een ware ontdekkingstocht, voorspelt Boer. 'Het is niet alleen van belang dat de roofmijten voldoende trips opeten, maar het maakt het ook makkelijker als de predatoren zich goed handhaven in een gewas en in staat zijn om een behoorlijke populatie op te bouwen. Verder moeten we bekijken hoe ze reageren op bespuitingen.'

In het vervolg van het project is het de bedoeling om de uitgeselecteerde roofmijten te integreren in het complete gewasbeschermingssysteem. 'We gaan net als onder glas uit van een holistische benadering', verklaart Boer. 'Het beheersen van trips is meer dan alleen roofmijten uitzetten. Het gaat ook over het verbeteren van de plantweerbaarheid, een uitgekiende bemesting en factoren zoals de inzaai van gewasranden om ook andere roofvijanden aan te trekken.'

Gepatenteerde uitzettechniek

Belangrijk aspect voor het succes van biologische plaagbestrijding is volgens Druyff de wijze van het uitzetten van de roofmijten in de gewassen. 'Dat moet arbeidsvriendelijk en efficiënt gebeuren. We testen met een gepatenteerde uitzettechniek met een hoge capaciteit. Het uithangen van kaartjes of zakjes ligt voor buitenteelten minder voor de hand.'

Druyff erkent dat het vooral in uien lastig is voor roofmijten om zich goed te vestigen. 'Wellicht moeten we wat later in het seizoen uitzetten. Kool heeft sneller voldoende bladmassa om te starten met roofmijten. Maar dit zijn allemaal aspecten die we dit jaar gaan uitvinden.'

Kosten

Boer vindt het te vroeg om iets te zeggen over de kosten van de biologische plaagbestrijding. 'Het gevaar bestaat dat er direct wordt geroepen dat het te duur is. Eerst maar kijken wat in de praktijk mogelijk is en welke meerwaarde het oplevert. Daarna gaan we wel rekenen.'

Bladluizen volgende uitdaging
Behalve trips en roofmijten in uien, prei, sluitkool en spruitkool wil Koppert Biological Systems verder kijken wat mogelijk is op het gebied van insectenbestrijding in open teelten. 'Van gewas tot gewas en plaag tot plaag gaan we dit experiment verder uitrollen', zegt Frank Druyff. 'We zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om ook in de toekomst probleeminsecten de baas te kunnen. Mogelijk is de bestrijding van bladluizen in diverse gewassen onze volgende uitdaging.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  8° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  6° / -6°
  10 %
Meer weer