Normering+antibioticagebruik+bereikt+eindfase
Achtergrond
© Twan Wiermans

Normering antibioticagebruik bereikt eindfase

De dierdagdoseringnormen voor antibioticagebruik zijn per 1 januari 2019 aangescherpt. De POV meldt dat het pleidooi om de nieuwe eindnormen in de varkenshouderij gefaseerd in te voeren, is gehonoreerd door het ministerie van LNV.

De nieuwe normen, ook wel benchmarkwaarden genoemd, maken onderscheid tussen eindnormen gebaseerd op aanvaardbaar gebruik en voorlopige normen die in de tijd nog aan aanpassingen onderhevig zullen zijn. Dit schrijft de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

De diercategorieën vleeskalveren (uitgezonderd rosékalveren in de afmestfase), kalkoenen, konijnen en speenbiggen hebben de fase van aanvaardbaar gebruik nog niet bereikt (zie tabel).

Een dier- of deelsector die de eindfase van aanvaardbaar gebruik wel heeft bereikt, kenmerkt zich door regelmatig nulgebruik, geringe spreiding in gebruik tussen bedrijven in de betreffende diersector en beperkte variatie in gebruik over de tijd.

Stoplichtmodel

In de varkenshouderij blijft het zogenaamde stoplichtsignaleringsmodel (met categorieën groen, oranje en rood) voorlopig bestaan. De POV zet daarnaast in op extra aandacht voor bedrijven in het rood.

Voor zeugen en vleesvarkens is het aanvaardbare gebruik een dierdagdosering (DDD) van 5 of lager. Dit betekent dat zeugen en vleesvarkens voortaan maximaal vijf dagen per jaar blootgesteld mogen zijn aan antibiotica.

Voor speenbiggen wordt een hogere benchmarkwaarde gehanteerd dan voor de andere categorieën varkens. De SDa heeft zich nog niet over een fasering of aanvaardbare (eind)waarde voor speenbiggen uitgesproken. De varkenssector wil hierop niet vooruitlopen. In 2019 zal worden vastgehouden aan een signaleringswaarde van 20 DDD en een actiewaarde van 40 DDD.

Tekst gaat verder onder tabel.

Overgangstermijn

Met de invoering van de nieuwe benchmarkwaarden kunnen bedrijven, die nu in het groen zitten, terechtkomen in de categorie oranje. De producenten Organisatie Varkenshouderij heeft gepleit voor een overgangstermijn, zodat bedrijven enkele jaren de tijd krijgen om toe te werken naar het einddoel (categorie groen).

De SDa en het ministerie van LNV hebben dit gehonoreerd. Omdat het stoplichtmodel succesvol is geweest, zal dit nog enkele jaren worden gehanteerd.

Laag gebruiken belonen

De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meerdere sporen, om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Bedrijven, die structureel in het groen zitten, verdienen beloning via marktconcepten. De focus komt nog meer te liggen op beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement.

Bedrijven die langdurig veel antibiotica gebruiken, krijgen extra coaching. In de IKB-systemen is hiervoor instrumentarium opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren, dat momenteel wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren, handvatten opleveren voor een succesvolle coaching.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer