Boer+mist+de+kennis+voor+natuurlijke+veehouderij
Nieuws
© Twan Wiermans

Boer mist de kennis voor natuurlijke veehouderij

Veel veehouders zien wel wat in een natuurlijke behandeling van veeziektes in plaats van antibioticagebruik. Maar ze zoeken vooral nog naar kennis, ervaring en ondersteuning bij het vermarkten van deze 'natuurlijke producten'.

Dat blijkt uit een recente enquête onder 42 veehouders en 50 dierenartsen door Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV). Dit platform is een internationaal initiatief van veehouders, onderzoekers en dierenartsen die gezamenlijk streven naar een sector waarin het gebruik van antibiotica en andere middelen drastisch wordt verminderd.

Van de veehouders kijkt 66 procent positief en 27 procent neutraal aan tegen het concept natuurlijke veehouderij. Onder de dierenartsen is 92 procent hier positief over. Bij natuurlijke veehouderij wordt gestreefd naar gezonde dieren op basis van robuuste veerassen, gezonde bodem, kruiden in de wei en diergericht management.

Onduidelijkheid

Ondanks de interesse, bestaat er onduidelijkheid over wat natuurlijk boeren nu precies inhoudt. 61 procent van de veehouders en 86 procent van de dierenartsen heeft er een globaal idee over, maar heeft er geen precies beeld van. 'Er is dus behoefte aan meer kennis over de praktische invulling ervan', zegt Gerdien Kleijer van PNV.

Er is behoefte aan meer kennis over de praktische invulling van natuurlijke veehouderij

Gerdien Kleijer van PNV

'Daarbij gaat het bij veehouders vooral om hoe je de bodem kunt behandelen om de diergezondheid te bevorderen, het toepassen van kruiden in grasland, de huisvesting, het welzijn van de dieren en de vermarkting van producten. Dierenartsen zoeken vooral naar wetenschappelijke onderbouwing van de natuurlijke producten.'

Voor de ondersteuning bij deze onderwerpen moeten volgens de veehouders vooral de dierenarts (59 procent), voerleverancier (60 procent) en zuivelketen (56 procent) worden ingeschakeld.

Beloning

'Minder belasting van bodem en water door minder inzet van chemische middelen is van waarde voor de maatschappij, maar hoe de boer daarvoor wordt beloond is nog niet helder', aldus Kleijer. 'Er zijn wel steeds meer concepten van vlees, melk of eieren die zijn opgebouwd vanuit de natuurlijke veehouderij.'

Het platform houdt op 8 maart in Enschede een conferentie over natuurlijke veehouderij. Daar wordt onder meer ingegaan op de verwaarding van natuurlijk boeren en de rol van de dierenarts. Deelname aan de conferentie is gratis.

• Bekijk ook: Dierenarts wil verbeterplan dierenwelzijn

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer