Weer+minder+muskusratten+gevangen+in+rivierengebied
Nieuws
© VidiPhoto

Weer minder muskusratten gevangen in rivierengebied

De trend van dalende aantallen gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied zet door. Dat betekent minder schade aan dijken en oevers.

In 2018 telde het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, in de meeste rayons minder vangsten. In totaal kwam het aantal gevangen muskusratten uit op 10.317 tegen 10.174 in 2017. Het aantal gevangen beverratten liep terug naar 282. In 2017 waren dat er nog 339.

Volgens de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland blijft de populatie muskusratten in het rivierengebied stevig onder controle. Naar verwachting zet de daling in 2019 door. Dat in het werkgebied van Waterschap Rivierenland de vangsten licht stegen, komt door een inhaalslag in enkele vanggebieden waar de populatie was toegenomen.

Beverratten

Ook beverratten vormen een risico voor dijken en oevers. Zij worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren lang niet werden bestreden. Sinds 2006 wordt er door Nederlandse bestrijders ook gevangen over de Duitse grens bij Emmerich en Kleve, sinds 2018 gebeurt dat ook over de grens bij het Duitse Borken. Deze strategie van vangsten bij de grens werkt goed: door een gerichte aanpak wordt voorkomen dat de beverratten zich over heel Nederland verspreiden.

Bijvangst

Soms worden ook vogels en vissen gevangen. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ bleef in 2018 vrijwel gelijk: 440, tegen 432 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, worden er langzaam minder vangmiddelen ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
 • Woensdag
  16° / 7°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 6°
  75 %
Meer weer