Drukregistratievoorziening is niet altijd nodig

Bij driftreductie is al veel bereikt. Waarom moet de hoeveelheid drift bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug? Het antwoord: alleen als telers zo goed mogelijk spuiten, is een breed middelenpakket te behouden. Een drukregistratievoorziening is niet in alle gevallen nodig.

Drukregistratievoorziening+is+niet+altijd+nodig
© Han Reindsen

Vlak voor de eerste gewasbeschermingsbijeenkomst van LTO-vakgroep Akkerbouw, dinsdag in het Drentse Wapse, werd bekend dat boeren en loonwerkers een aantal keuzemogelijkheden krijgen voor de invulling van de verplichting tot een drukregistratievoorziening bij neerwaarts spuiten.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geeft ze aan dat 2019 een overgangsjaar zal zijn. Ondernemers krijgen zo de tijd om een keuze te maken. Uit het overleg met onder andere LTO Nederland is gebleken dat een algemeen verplichte drukregistratievoorziening weerstand oproept.

Spuitdoppen

Ook is vastgesteld dat er spuitdoppen driftarm zijn bevonden bij een lage spuitdruk die niet gangbaar is in de praktijk. Daarnaast is gebleken dat 10 procent van het aantal gekeurde spuiten aanvullende driftreducerende voorzieningen heeft, waarbij een goede landbouwkundige toepassing in de regel in een afdoende driftreductie voorziet. Dit leidt dit tot de volgende invulling:

Het is kiezen tussen minder emissie of minder middelen

Annemarie Breukers, specialist gezonde planten bij LTO Nederland

• Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met driftreducerende doppen vermeld, omdat het niet aannemelijk is dat deze in de landbouwpraktijk bij de juiste spuitdruk worden gebruikt;

• Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistofmengdoppen is een drukregistratievoorziening vereist;

• Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorziening, is geen drukregistratievoorziening vereist, omdat deze dan niet of minder doelmatig is;

• Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistofmengdoppen een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.

Lager risico

Volgens Annemarie Breukers, specialist gezonde planten bij LTO Nederland, zijn er spuittechnieken denkbaar die niet passen binnen de huidige regels. Bijvoorbeeld precisielandbouwtechnieken die zorgen voor een aantoonbaar lager risico op emissie.

'Maatwerk is mogelijk. De sector moet dan zelf het initiatief nemen en in gesprek gaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat', zegt Breukers. 'Knelgevallen die niet in het plaatje passen, moeten we melden.'

Uitzondering

Voor ondernemers die in 2020 investeren in driftreducerende technieken die pas in 2021 te leveren zijn, komt er een uitzondering. De drukregistratievoorziening geldt niet voor op- en zijwaartse spuittechniek en handmatige apparatuur.

De drukregistratievoorziening moet ervoor zorgen dat telers de juiste spuitdruk gebruiken om emissie zoveel mogelijk te beperken. 'In het algemeen is er een dalende tendens bij de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De inspanning loont en de verschillende sectoren realiseren keurige prestaties', vindt Breukers.

Tegelijk geeft de LTO-specialist aan dat er nog steeds normoverschrijdingen zijn. In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt gaat het vooral om herbiciden en fungiciden. Daarnaast valt op dat alle stoffen met een normoverschrijding zijn toegelaten in uien en kool. 'Mogelijk is er een relatie ten aanzien van de oorzaak', zegt Breukers.

Middelenpakket

Voor behoud van het middelenpakket is het van belang om de emissie en de normoverschrijdingen te verminderen. Zo kiest het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) soms voor een hogere driftreductieklasse of een bredere teeltvrije zone. Ook de toelatingshouder kan kiezen voor emissiebeperkende maatregelen op het etiket.

Breukers: 'Emissie van gewasbeschermingsmiddelen moet je niet willen. Je snijdt jezelf in de vingers. Te veel emissie kan zorgen voor strengere driftreductieregels, grotere teeltvrije zones en drukregistratie. Minder emissie is ook van belang richting de markt. PlanetProof vraagt bijvoorbeeld om extra emissiebeperkende maatregelen bij gebruik van risicostoffen.'

Visie

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Hoofdlijnenakkoord Gewasbescherming Open Teelten (HGOT). Het gaat om een visie met plan van aanpak en afspraken om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten naar het oppervlaktewater te beperken. De einddatum is 2030: nagenoeg geen emissie en minimaal 95 procent driftreductie.

Om dat doel te bereiken, is er meer kennis nodig, constateert Breukers. Zo zijn er nauwelijks cijfers bekend over afspoeling en perceelemissie, zijn er zorgen over de effectiviteit van de inwendige reiniging van veldspuiten en is er onduidelijkheid over de eisen bij de aanleg van wasplaatsen. 'We moeten de informatie beter ontsluiten en passend maken bij het zoekgedrag van telers.'

Dubex met Wave-techniek op collectieve wasplaats
Voorafgaand aan de gewasbeschermingsbijeenkomst van LTO-vakgroep Akkerbouw dinsdag in Wapse was het mogelijk om de collectieve wasplaats voor landbouwmachines van de werktuigvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse te bekijken. Deze werd in maart 2018 officieel in gebruik genomen. De locatie heeft twee wasplaatsen: voor reguliere machines en voor machines met resten gewasbeschermingsmiddelen. De laatste locatie heeft een vloeistofdichte vloer, een verrijdbare overkapping en een Phytobac-systeem. Freddy Oostra, voorzitter van de werktuigenvereniging: 'Van de wasplaats voor veldspuiten maken nu tien leden gebruik. Ze betalen een vast lidmaatschapsbedrag per jaar en een bedrag per keer wassen. De leden kunnen online een tijdstip aangeven, wanneer ze de machine willen reinigen.' Tijdens de bijeenkomst stond de Dubex-veldspuit van Harry Prins uit Wijster op de wasplaats. Deze is voorzien van het Wave-sleepdoeksysteem, dat bestaat uit een transparante polycarbonaatplaat. Dit zorgt voor 99 procent driftreductie. De afsluitbare dophouders zitten op een afstand van 25 centimeter. 'Ik sta versteld van de geringe hoeveelheid drift', zegt Prins. 'Bij aardappelen rijd ik 10 à 11 kilometer per uur. Met 150 liter per hectare kan ik toch met een fijne druppel spuiten en krijg ik een goede bladbedekking.' Volgens Dubex-directeur Nico Dubbelboer wordt 75 procent van de nieuwe machines inmiddels verkocht met het Wave-systeem. 'Je krijgt meer effect met minder middel.' Het systeem is te koop op spuitbomen tot 42 meter breedte. Dubex vraagt voor de Wave 400 euro per meter.
Dubex-directeur Nico Dubbelboer geeft uitleg over het Wave-systeem.
Dubex-directeur Nico Dubbelboer geeft uitleg over het Wave-systeem. © Han Reindsen

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 2°
  10 %
 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer