Vijf+vragen+over+herstructurering+Westlands+glas
5 vragen
© Wageningen University en Research

Vijf vragen over herstructurering Westlands glas

Hoewel de herstructurering van de glastuinbouw in het Westland moeizaam verloopt, is het areaal stabiel gebleven en zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers die de gemeenteraad van het gemeentebestuur en coalitie HOT kreeg te horen.

1 Hoeveel glastuinbouw heeft Westland momenteel?

In 2018 telde Westland 2.297 hectare glas en was daarmee 2 hectare groter dan het jaar ervoor. Dat is precies een kwart van het landelijk areaal.

Het areaal is al jaren stabiel in de gemeente, maar het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 2009 gehalveerd tot de huidige 587 bedrijven.

2 Hoe is de ontwikkeling in de verschillende teelten?

Het beeld bestaat dat het Westland steeds minder interessant is voor grootschalige groenteteelt. Toch steeg het groenteareaal sinds 2009 met 14 procent.

Het aantal bloemenkwekers daalde met 56 procent ook veel harder dan het aantal groentebedrijven (- 37 procent).De potplantenteelt vertegenwoordigt met 216 ondernemers de grootste groep tuinders.

De groenteteelt neemt met 45 procent wel het grootste aandeel van het Westland in beslag en de bedrijven zijn met gemiddeld 7 hectare twee keer zo groot als in de sierteelt.

3 Hoe staat het met de veroudering van het areaal?

Het areaal is stabiel, maar de veroudering is zorgelijk. 31,3 procent van het productieareaal is ouder dan 25 jaar, dat betreft 43,7 procent van aantal kassen. 65 procent is ouder dan twintig jaar. Die kassen zijn niet meer geschikt voor rendabele investeringen. De verouderde kassen liggen verspreid over de gemeente.

4 Hoeveel werd echt vernieuwd?

De oppervlakte glas waarvoor aanvragen voor vernieuwing of vervanging is aangevraagd lag in 2018 op 43 hectare, waarvan driekwart voor vernieuwing. Voor 2019 is inmiddels 12 hectare in procedure voor vergunningverlening.

Het afgelopen jaar wist het Ontwikkelingsbedrijf HOT voor 50 hectare aan kassen op te kopen voor herstructurering. Daaraan vooraf ging onderzoek naar 590 hectare glas en biedingen op 108 hectare. Dat is veelzeggend over het voorwerk en de lastige klus die de herstructurering inhoudt. Extra knelpunt vormen de duizenden woningen die verspreid liggen tussen de kassen. Er zijn in vorig jaar 29 woningen in glastuinbouwlocaties uitgeplaatst of omgezet in een andere bestemming.

5 Wat is de gewenste situatie?

Sinds 2011 schommelde de vernieuwing per jaar tussen 6 en 45 hectare. Voor de benodigde vervanging om het areaal up-to-date te houden, zou jaarlijks 150 hectare vernieuwd moeten worden volgens voorzitter Cees Veerman van Coalitie HOT.

Weer

 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer