Wortelopbrengst+op+zilte+grond+in+Kenia+verdubbeld
Nieuws
© Eigen Foto

Wortelopbrengst op zilte grond in Kenia verdubbeld

Met een project in Kenia is de opbrengst van wortelen bij een zilte teelt verdubbeld. Tegelijk werd het gebruik van irrigatiewater met 20 tot 40 procent verminderd.

Delphy, Saline Farming en Nectaerra zijn vanaf september 2018 een landbouwproject begonnen in Kenia. Zij bieden met dit project een oplossing voor een negatief landbouwproces dat veelal wordt toegepast in Afrika. Dat leidt tot landdegradatie (erosie, verzilting en verlies van biodiversiteit) en op lange termijn daling van gewasopbrengsten.


Het team heeft gezamenlijk een plan opgesteld voor zowel de korte, middellange en lange termijn. Delphy, Saline Farming en Nectaerra krijgen hierbij hulp van een lokale Keniaanse gewasadviseur die de boeren helpt tijdens deze overgangsfases met advies en training.

Waterbuffer

'We maken gebruik van zilte teelttechnieken om te telen op zilte grond en/of water, ook in gebieden die voorheen niet geschikt waren voor landbouw', geeft Bas Bruning van Saline Farming aan. 'Voor de middellange termijn werken we aan een waterbuffer, bijvoorbeeld door ondergrondse wateropslag en slimmer waterbeheer. Met moderne teeltkennis en agroforestry gaan we gewassen combineren met bomen.'

De eerste fase van dit project is eind september gestart. Er werd een lokale wortelvariëteit en twee zouttolerante wortelvariëteiten gezaaid door twee vrijwillige boeren in Kenia die veel last hadden van zilt water en zilte bodem. Half december werden de eerste resultaten van deze oogst verkregen. Deze zijn zeer veelbelovend.

Irrigatiewater

Door gebruik van eenvoudig bodemwaterbeheer en het gebruik van zouttolerante wortelvariëteiten is er aangetoond dat het mogelijk is een verdubbeling van de lokale wortelopbrengst te verkrijgen. Ook kan door waterbeheersmaatregelen het gebruik van irrigatiewater met 20 tot 40 procent worden verminderd.

Het project gaat nu de tweede fase in. In deze fase zullen tools worden ontwikkeld om boeren middelen te bieden hun bedrijven op een structurele manier te transformeren en veerkrachtige slimme klimaatboerderijen te ontwikkelen voor commerciële groenteproductie. Het waterbeheer zal worden gestructureerd en bomen worden geplant.

Voedingsstoffen

In de derde fase zal het planten van bomen worden geïnitieerd. Uit resultaten van onderzoek in verschillende delen van de wereld, blijkt dat agroforestry intercropping-systemen effectiever gebruik maken van zonlicht, land, water en voedingsstoffen en minder ziekten en plagen hebben. Vandaag de dag wordt agroforestry erkend als een landgebruiksysteem dat zowel voedsel als hout produceert, terwijl ecosystemen worden beschermd en gerehabiliteerd.

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
 • Maandag
  24° / 15°
  40 %
Meer weer