%27Opbrengstkaart+te+nuanceren+met+satellietbeelden%27
Nieuws
© Eigen Foto

'Opbrengstkaart te nuanceren met satellietbeelden'

Tarra ondermijnt de opbrengstkartering bij aardappelen en suikerbieten op kleigronden. Volgens Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart zijn satellietbeelden te gebruiken om de opbrengstkaarten te nuanceren.

Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting hoopt dat ze ooit met een ruggenscanner de opbrengst en de maatvoering kunnen meten om het juiste oogstmoment te bepalen. 'Dat klinkt even futuristisch als toen er voorspeld werd dat je vanuit satellieten iets zinnigs over de gewasontwikkeling kunt zeggen.'

De aardappelopbrengst is onder andere afhankelijk van de lengte van het groeiseizoen en met name de periode waarin de vegetatieve vermeerdering plaatsvindt. In groeiseizoen 2018 zag HWodKa soms grote verschillen binnen percelen: zones die op hun retour waren en zones die nog volop groeiden, al of niet met doorwas.

Wolkenvrij beeld

HWodKa heeft onderzocht of je de ruimtelijke verschillen in opbrengst kunt schatten aan de hand van een RGB-satellietbeeld. De beschikbaarheid van hogeresolutiesatellietbeelden is nog niet groot, maar HWodKa trof het dat op 1 september een wolkenvrij beeld was genomen van een deel van de Hoeksche Waard. Dit was in een periode waarin de verschillen in gewasontwikkeling binnen en tussen aardappelpercelen zich duidelijk manifesteerden.

De 'geschatte' opbrengstkaart en de 'gemeten' opbrengstkaart tonen volgens HWodKa een behoorlijke gelijkenis. Verschillen zijn er ook en met name in de zuidwesthoek. Daar meet de rooier een hogere opbrengst dan volgens de schatting op basis van het satellietbeeld.

Zwaardere grond

Een mogelijke verklaring is dat de grond in die zone wat zwaarder is. Dat blijkt uit de ploegweerstandkaart. Deze ploegkaart visualiseert de rijsnelheid tijdens het ploegen. Het is aannemelijk dat het tarrapercentage in genoemde zone iets hoger is.

Wat is de praktische betekenis van dit onderzoekje? Naar de mening van HWodKa kunnen satellietbeelden worden gebruikt om opbrengstkaarten te nuanceren waardoor de werkelijke ruimtelijke variatie beter wordt benaderd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer