'De agrarische sector had zelf een monopolist gecreëerd'

Stilaan is in Nederland bijna een monopoliepositie ontstaan voor verzekeraar Achmea, met bijna driekwart van het marktaandeel, zag Jaap Eringa, directeur LTO Verzekeringen. Reden voor hem om op zoek te gaan naar een sterk alternatief. Op de Londense financiële markten slaagde hij er in de interesse te wekken van het Britse Lloyd's. Bij het samenstellen van polissen op maat maakt Eringa gebruik van expertise die hij opdeed bij de Bond van Loonbedrijven (Boval).

%27De+agrarische+sector+had+zelf+een+monopolist+gecre%C3%ABerd%27
© Archief

Wat is uw drijfveer geweest om de financiële markt op te gaan?

‘Vanuit de belangenbehartiging voelt het als een morele plicht om de leden alternatieven te bieden om hun bedrijven te kunnen verzekeren. Dat is ons onder andere al gelukt bij de loonwerkers en dat gaan we nu ook uitrollen voor de primaire sector.’

'Polissen moeten meegroeien met de ontwikkeling die bedrijven doormaken'

Hoe bent u in de verzekeringen terecht gekomen?

'Na enkele vervroegd afgebroken studies vond mijn vader dat hij lang genoeg geduld met me had gehad. Hij gaf me na een verhelderend gesprek duizend gulden om een knap pak en schoenen te kopen om met goed fatsoen te kunnen solliciteren. Ik werd aangenomen bij Royal Nederland als assistent-accountmanager. Na wat omzwervingen bij diverse kantoren werd ik door een oude studievriend geïntroduceerd bij de Boval, om daar de verzekeringstak nieuw leven in te blazen. Ik had daar wel oren naar, ook omdat ik graag iets voor mezelf wilde opbouwen.'

Wat sprak u aan in het werk bij de Boval?

‘Belangrijk in de overeenkomst was dat we ook aan niet-leden polissen mochten verkopen, waarbij een deel van de revenuen terugvloeiden in de verenigingskas van Boval. Een welkome bron van inkomsten, omdat de bond de boel steeds lastiger draaiende kon houden op de contributies alleen. Ik geloof nu nog steeds heilig in dat model, mits zuiver uitgevoerd. We stelden speciale producten samen, specifiek gericht op het afdekken van risico’s voor de loonwerkers. Dat is de rode draad van mijn manier van werken: het faciliteren van een groep ondernemers met dezelfde kenmerken en dezelfde problematiek. We stellen producten samen die naadloos aansluiten op de behoefte van de sector. Zo werken we nu ook bij LTO Verzekeringen.’

Hoe bent u in contact gekomen met LTO?

'Ik denk dat de groei bij Boval ook in het oog is gesprongen bij de dienstentak van toen nog LTO Noord. Zonder te veel op details in te gaan, was het historisch zo gegroeid dat de focus daar niet langer lag op het adequaat afdekken van de risico’s in de bedrijfsvoering. Het is gelukt om de organisatie te overtuigen van een koerswijziging.'

Wat hield die nieuwe koers in?

‘Eigenlijk herhaalde de geschiedenis zich. De focus ligt op de leden. Ik heb dat verenigings-dna blijkbaar ook meegekregen, waardoor we samen met de verantwoordelijken bij LTO gelijk op dezelfde golflengte zaten. We doen dit werk voor de leden. Belangrijk daarbij is: hoe ziet de dienstverlening eruit? Alleen zoveel mogelijk verzekeringen verkopen, mag nooit het hoofddoel zijn.’

Wat kenmerkt die agrarische markt?

'Het aanbod was behoorlijk verschraald. De sector heeft Achmea een prominente plek in de markt laten krijgen. Er is een monopolist gecreëerd, die andere partijen uit de markt drukte. Financiële wetgeving heeft dat proces nog verder versneld. Er waren amper nog alternatieven. Die zouden er ook niet meer zijn gekomen, als we niet zelf polissen waren gaan samenstellen. Dat zijn we nu dus volop aan het doen, ondersteund door het Britse Lloyd's, dat overigens nog geen vertegenwoordiging had op de Nederlandse markt. Wel hebben ze een schat aan kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende risicomodellen. We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest om de agrarische risico’s statistisch onderbouwd te vertalen naar bruikbare polissen.’

Hoe reageren de andere verzekeraars?

'Het is goed als er meerdere spelers zijn. We willen actief samenwerken met andere verzekeraars en daarmee ook hun aandeel vergroten. Het gaat om een betere verdeling. Ik vind één smaak is geen smaak. Wij zorgen voor die verandering van spijs.’

Hoe reageren de agrarische ondernemers?

'We zijn een campagne gestart om ondernemers bewust te maken van het belang van goede verzekeringen op maat. Getuige de respons die we krijgen is dat besef er zeker. Wekelijks krijgen we tientallen verzoeken binnen voor een gesprek. In veel gevallen is dat zeker geen overbodige luxe. Regelmatig blijkt dat polissen al jarenlang stilzwijgend zijn verlengd. Veel bedrijven hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wij zorgen dat de polissen daar in meegroeien.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  11° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer