Agrarische+sector+verdient+volwaardige+plek+Noord%2DHolland
Nieuws
© Mike Schellart

Agrarische sector verdient volwaardige plek Noord-Holland

Het belang van de agrarische sector blijft economisch onderbelicht in de ontwerp-Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. Als grootste beheerder van de landelijke omgeving verdient de sector een volwaardige plek, vinden de agrarische organisaties.

In een gezamenlijke inspraakreactie stellen tien landbouworganisaties vast dat de provincie vooralsnog meer de focus legt op landschap en natuur. 'Op zich goed', stelt voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland. 'Om dat duurzaam in stand te kunnen houden, zijn ook economische factoren van belang.'

Uitentuis is trots op het gezamenlijke standpunt dat is opgesteld met de vier agrarische natuurcollectieven in Noord-Holland, Greenport Noord-Holland Noord (NHN) en Aalsmeer, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Nederlandse Fruittelers Organisatie en LTO Noord Glaskracht. 'Het is goed om met één mond te spreken.'

'Spaghetti aan landschapsregimes'

Inhoudelijk is Uitentuis blij dat de provincie in de visie de 'spaghetti aan landschapsregimes wil ontrafelen', hoewel ze de vereenvoudiging in slechts twee typen landschappen - met veel en weinig draagkracht - veel te kort door de bocht vindt. 'Goed omgaan met landschap vergt meer maatwerk.'

Sjaak Hoogendoorn is namens de agrarische natuurcollectieven vooral kritisch op de planologische druk die in de visie wordt uitgeoefend om een duurzame transitie in de landbouw af te dwingen. 'Zoiets moet van onderaf komen. Als de boer er niet in gelooft, dan gebeurt het niet.'

• Lees ook: LTO met politici in gesprek over omgevingsbeleid

Prikkels

Veel beter is het volgens Hoogendoorn om de sector met stimulansen en prikkels door de overheid en markt te begeleiden naar het spoor van natuurinclusieve landbouw. 'Daarbij moeten wij het initiatief nemen en voor de verschillende regio's zelf agenda's opstellen over hoe we dat willen verwezenlijken.'

Dat geldt zeker ook voor het noorden van de provincie, stelt programmadirecteur Rian van Dam van Greenport NHN. 'Leefbaarheid is een belangrijk motto in de ontwerpvisie. Economie is daarbij een gewichtige factor. De landbouw zorgt voor werkgelegenheid en daarmee indirect ook voor behoud van voorzieningen in de dorpskernen. Daarvoor is in de ontwerpvisie nog te weinig aandacht.'

Van Dam wil graag oog voor de duurzame ambities en innovaties van de sector. 'Ik proef soms nog weerstand tegen als intensief bestempelde sectoren zoals de glastuinbouw, terwijl die juist heel zuinig omspringt, met energie, grondstoffen en het gebruik van ruimte. Dat mag best eens worden erkend.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  3° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / 0°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  10 %
Meer weer