Schouten kan beschermde status wolf niet aanpassen

Landbouwminister Carola Schouten tornt niet aan de beschermde status van de wolf. Ze kan die niet veranderen zonder tegen internationale afspraken in te gaan. Dat schrijft ze in haar antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

Schouten+kan+beschermde+status+wolf+niet+aanpassen
© Europese Commissie

'De bescherming van planten en dieren vloeit in de eerste plaats voort uit internationale afspraken om uitsterven van soorten te voorkomen', meldt Schouten. 'Nederland heeft zich internationaal verbonden aan doelstellingen om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. De wolf is een onderdeel van de Europese biodiversiteit en beschermd in het kader van de EU-Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming.'

• Lees ook: Wolf dreigt provinciaal draaiboek in te halen

'De beschermde status van de wolf zal, evenals dat voor andere soorten geldt, steeds beoordeeld worden op de vraag of een soort in een gunstige staat van instandhouding verkeert', zegt Schouten. 'Deze status laat onverlet dat in bepaalde situaties door de provincie ontheffing verleend kan worden om maatregelen te treffen voor het beheer van de wolf.'

Oostvaardersplassen

Bromet vindt het, ondanks een aantal incidenten waarbij schapen zijn doodgebeten, een goed teken dat de natuuromstandigheden dusdanig zijn verbeterd dat de wolf weer is teruggekeerd in Nederland. Schouten ziet dat genuanceerder. 'De terugkeer van de wolf in ons land is niet enkel het gevolg van verbeterde natuuromstandigheden. De combinatie van Europese bescherming, veranderend grondgebruik en toename van wilde hoefdieren ligt hier mede ten grondslag aan.'

De wolf introduceren in de Oostvaardersplassen om daarmee op die plek de onbalans van het ecosysteem te herstellen, zoals GroenLinks suggereerde, vindt Schouten geen optie. 'De schaal van een natuurgebied als de Oostvaardersplassen staat niet in verhouding tot de schaal van het territorium van wolvenroedels zoals deze bekend zijn uit Midden-Europa. Het Oostvaardersplassengebied is naar verwachting veel te klein voor een duurzame populatie wolven', zo stelt ze in haar schriftelijke antwoorden.

Geen roedels

Voor zover bekend bij het ministerie van LNV hebben zich nog geen roedels gevestigd in Nederland en betreffen alle signaleringen zwervende wolven. De afgelopen tijd zijn steeds meer signaleringen gedaan. Om hoeveel verschillende wolven dat gaat is niet precies bekend. Wel is bekend dat in het aan Nederland grenzende Nedersaksen het aantal gevestigde roedels gestegen is van 1 in 2011 naar 18 in 2016/17.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  6° / -6°
  10 %
 • Donderdag
  5° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  10 %
Meer weer