LTO+Glaskracht+onderzoekt+steunfonds+glastuinders
Nieuws
© Arie Meijer

LTO Glaskracht onderzoekt steunfonds glastuinders

LTO Glaskracht Nederland wil de mogelijkheden onderzoeken om een steunfonds op te richten voor glastuinders die buiten hun schuld worden geconfronteerd met grootschalige schade.

'Vroeg of laat zijn exotische ziekten bij planten, bomen, gewassen en teelten aan de orde', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht Nederland. 'Dan kunnen ze de sector een flinke economische slag toedienen. Daarom zie ik de noodzaak om de mogelijkheden van een fonds te verkennen.'

Van der Tak wijst erop dat de glastuinbouw de afgelopen tien jaar geconfronteerd is met diverse plantenziekten met grote gevolgen voor veel ondernemers. Hij refereert onder meer aan rozenkwekers die werden getroffen door de bacterieziekte Ralstonia solanacearum, oftewel bruinrot. Dit heeft diverse bedrijven opgezadeld met een miljoenstrop en enkele ondernemers zagen zich genoodzaakt hun onderneming te beëindigen.

EHEC-bacterie

In 2011 zorgde een vermeende uitbraak van de EHEC-bacterie voor dezelfde taferelen in de komkommerteelt. Ondanks dat bleek dat er geen sprake was van een besmetting, moesten oogsten worden vernietigd en ook dat leidde tot faillissementen.

'Onze sector is een wereldspeler en plantenziekten komen wereldwijd voor', aldus de voorzitter van LTO Glaskracht. 'Om glastuinders een steuntje in de rug te geven en niet bij voorbaat als een struisvogel de kop in het zand te steken als een plantenziekte zich voordoet, is het goed dit spoor van het fonds te verkennen.'

Plantgezondheidswet

Samen met GroentenFruit Huis en Plantum heeft LTO Glaskracht Nederland het idee voor een fonds besproken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit gebeurt juist nu omdat het ministerie werkt aan de nieuwe Plantgezondheidswet. Daarin mag van Van der Tak een dergelijk fonds worden opgenomen.

Een andere mogelijkheid is de algemeenverbindendverklaring vanuit het regeerakkoord waardoor alle ondernemers in de sector bijdragen aan het fonds. Ook hierover wordt verder gesproken, zegt Van der Tak, die erkent dat er voor- en nadelen aan deze methode zitten.

Verantwoordelijkheid

'Ik ben van mening dat het rijk verantwoordelijkheid neemt vanuit het oogpunt van de nieuwe, terechte, Visie Kringlooplandbouw', zegt Van der Tak. 'Verantwoordelijkheid nemen is meedoen. Plantenziekten behoren daarbij.'

Minister Carola Schouten (LNV) heeft in eerste instantie laten weten een dergelijk fonds te willen helpen faciliteren, zonder een financiële bijdrage toe te zeggen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  16° / 7°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 12°
  20 %
Meer weer