Gewastelers+vaak+niet+verzekerd+tegen+vermogensschade
5 vragen
© Koos van der Spek

Gewastelers vaak niet verzekerd tegen vermogensschade

1Waarom is vermogensschade actueel?

Het vergoeden van vermogensschade is onder meer van toepassing op enkele pootgoedpercelen in Noord-Holland en Flevoland die dit jaar per abuis zijn beregend met oppervlaktewater vanaf aangrenzende percelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze overtredingen vastgesteld en er melding van gemaakt. Voor dit pootgoed op de betreffende percelen geldt een beregeningsverbod vanwege het risico op een besmetting met bruinrot.

Verzekeraar PotatoPol heeft al aangegeven dat het risico op de bacterieziekte op deze percelen niet wordt gedekt. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en het uitkeren van de schade loopt momenteel in elk geval één rechtszaak.

2Waaruit bestaat de schade?

De beregende percelen of delen van percelen verliezen hun pootgoedstatus. De geoogste aardappelen mogen alleen nog voor directe consumptie worden verhandeld. Het betekent dat de betreffende pootgoedtelers hiervan veel financiële schade ondervinden, waarvoor de ondernemers van de aangrenzende percelen verantwoordelijk zijn.

3Wat is zuivere vermogensschade?

Zuivere vermogensschade betreft schade die alleen in het vermogen van de benadeelde partij wordt geleden zonder dat sprake is van een beschadigde zaak of schade aan personen. Voorbeelden zijn bedrijfsschade door productiestilstand als bijvoorbeeld een machine te laat wordt geleverd of financiële schade door een verkeerd advies van een bedrijfsadviseur of dus het bovenvermelde voorbeeld van de beregeningsfout.

4Valt deze schade niet standaard onder de aansprakelijkheidsverzekering?

Dat is zeker niet vanzelfsprekend. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen dekken alleen schade aan zaken en schade aan personen. Schade aan zaken is vaak letterlijk ofwel er moet iets kapot zijn of kwijt. Schade aan personen dekt onder meer letselschade en overlijdensschade. Ook bijvoorbeeld ziekenhuiskosten en immateriële schade en het uitkeren van smartengeld vallen onder deze dekking.

5Wat adviseert de LTO-vakgroep Akkerbouw?

De vakgroep vindt in elk geval dat verzekeringsagenten ondernemers er duidelijk op moeten wijzen voor welke schade zij wel of niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verder adviseren zij gewastelers om het extra bijverzekeren van zuivere vermogensschade zeker te overwegen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer