CO2%2Demissie+glastuinbouw+1%2C1+megaton+onder+1990
Nieuws
© Alex J.de Haan

CO2-emissie glastuinbouw 1,1 megaton onder 1990

De CO2-emissie van de glastuinbouw is in 2017 licht gestegen. De uitstoot lag vorig jaar 1,1 megaton onder het niveau van 1990, maar nog 1,3 megaton boven het streefdoel in 2020.

Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2017 van Wageningen Economic Research (WER). De totale CO2-emissie van de glastuinbouw nam in 2017 met 0,2 megaton toe naar 5,9 megaton. Dit kwam vooral door toename van het energiegebruik per vierkante meter en een stijging van de verkoop van elektriciteit.

Daarnaast heeft de glastuinbouw in 2017 twee keer zoveel duurzame elektriciteit ingekocht. De CO2-emissie ligt in 2017 nog 1,3 megaton boven het doel voor 2020 en 1,1 megaton onder het niveau van 1990. De glastuinbouw loopt voor op de landelijke ontwikkeling. De verwachting is dat de CO2-emissie verder daalt, maar dat de doelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Trendbreuk

De CO2-emissie na temperatuurcorrectie is in 2015 en 2016 licht gedaald en in 2017 beperkt gestegen. De vraag of dit een trendbreuk is, kan op basis van een jaar met een voorlopig resultaat nog niet worden beantwoord, meldt WER.

In de periode 2010-2014 daalde de CO2-emissie substantieel. Dit kwam vooral door krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit en vermindering van het energiegebruik per vierkante meter kas. Bij het energiegebruik per vierkante meter nam het elektriciteitsgebruik toe door meer groeilicht en nam het warmtegebruik af door energiebesparing.

Het energiegebruik per vierkante meter in dezelfde periode nam toe door toename van zowel het elektriciteitsgebruik per vierkante meter als het warmtegebruik per vierkante meter. Beide komen voort uit de marktvraag naar energie-intensievere glastuinbouwproducten geteeld met groeilicht in de winterperiode, in combinatie met de verbeterde economische groei.

Lagere krimp

Om het CO2-doel in 2020 te realiseren, moet de CO2-emissie met nog 1,3 megaton worden gereduceerd. Op basis van de ontwikkelingen in de achterliggende jaren en een snelle scan van de actuele inzichten in de nabije toekomst wordt verwacht dat door een lagere krimp van het areaal, een hoger energiegebruik per vierkante kas en een gelijkblijvende verkoop van elektriciteit de CO2-emissie groter zal zijn dan eerdere verwachtingen.

Het aandeel duurzame energie in de sector groeide in 2017 met 1,1 procentpunt naar 6,5 procent. Het absolute gebruik steeg met bijna 25 procent naar 6,7 petajoule. De groei zat bij inkoop duurzame elektriciteit en aardwarmte. De inkoop van duurzame elektriciteit verdubbelde in 2017. In 2017 voorzag aardwarmte in 44 procent van de toegepaste duurzame energie, inkoop van duurzame elektriciteit zorgde voor 29 procent, zonne-energie leverde 12 procent, biobrandstoffen 11 procent, inkoop van duurzame warmte 4 procent en inkoop van duurzaam gas 1 procent.

Het aandeel duurzame energie van de glastuinbouw is bijna gelijk met het Nederlands aandeel van 6,6 procent. Het aandeel duurzame energie groeit in de glastuinbouw wel sneller.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  30 %
Meer weer