Verminderde+weerstand+verhoogt+risico+salmonella
5 vragen
© Huisman Media

Verminderde weerstand verhoogt risico salmonella

Salmonella is een zoönose en daarmee gevaarlijk voor dieren en mensen. Gezondheidsdienst voor Dieren en diverse dierenartsklinieken geven op hun websites tips wat te doen bij een besmetting. Deze wordt vastgesteld via tankmelkonderzoek of zieke runderen op het bedrijf.

Wat zijn de verschijnselen van salmonella?

Zowel oudere runderen als jongvee kunnen ziek worden door de salmonellabacterie. Belangrijkste verschijnselen zijn hoge koorts (41 graden), diarree, verwerpen en productiedaling. Kalveren kunnen daarnaast gewrichtsproblemen en longontsteking krijgen.

Wat te doen bij een eerste ongunstige tankmelkuitslag?

Is de tankmelkuitslag ongunstig, dan is het zaak om direct met uw dierenarts te bespreken hoe de risico's op besmetting van mensen kan worden verminderd. Daarnaast kan de dierenarts met aanvullend onderzoek de verspreiding van salmonella op het bedrijf in kaart brengen. Samen met de dierenarts kan vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld.

• Lees ook: Salmonella vraagt voortdurende alertheid

Hoe kun je de verspreiding remmen?

De weerstand tegen salmonella, het scheiden van diergroepen en hygiëne zijn belangrijk om de verspreiding van salmonellabacteriën te beperken. Isolatie en gerichte behandeling van dieren met verschijnselen van salmonellose zijn hierbij van belang. Runderen kunnen echter ook bacteriën uitscheiden zonder dat ze zichtbaar ziek zijn.

Vooral bij jonge kalveren kan de infectie gemakkelijk rond blijven gaan, omdat hieraan steeds nieuwe dieren worden toegevoegd. Daarom is het zaak om kalveren te onderzoeken en het contact tussen de verschillende diergroepen zo klein mogelijk te maken.

Hoe kun je besmetting voorkomen?

Een gesloten bedrijf is de beste remedie. De grootste risicofactoren zijn runder- en mestaanvoer en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater, waarbij eerstgenoemde duidelijk bovenaan staat. Ook bezoekers en ongedierte kunnen de besmetting op het bedrijf brengen.

Een verminderde weerstand verhoogt het risico op een salmonella-infectie. Leverbot en Bovine Virus Diarree verlagen de weerstand van het vee tegen salmonella. Daarnaast spelen onder meer de voeding van jongvee en het transitiemanagement een rol.

Wat is het gevaar voor personen op het bedrijf?

Mensen kunnen flink ziek worden als ze besmet raken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, diarree en huidontsteking. Besmetting van mensen kan worden voorkomen door geen rauwe melk te drinken, extra beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van wegwerphandschoenen, en de hygiëne te optimaliseren.

Belangrijk is om mensen met een verminderde weerstand niet in contact te laten komen met besmette runderen en mest.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer