Vijf+vragen+over+regels+mest+uitrijden+en+vanggewassen
5 vragen
© Han Reindsen

Vijf vragen over regels mest uitrijden en vanggewassen

Meer tijd voor het uitrijden van dierlijke mest en voor het zaaien van een vanggewas na mais. Dat bericht kwam donderdag van het ministerie van LNV. Maar wat zijn precies de voorschriften waar de boeren rekening mee moeten houden?

Welke regels gelden nu voor het uitrijden van dierlijke mest op bouwland?

Op bouwland mag dat tot en met 15 september, onafhankelijk van de grondsoort.

Er geldt wel een voorwaarde: uiterlijk 17 september moet op de betreffende percelen een groenbemester zijn gezaaid of winterkoolzaad voor teeltjaar 2019. Deze verplichting geldt niet wanneer er komend najaar bloembollen worden geplant.

De hoeveelheid mest die mag worden uitgereden, is afhankelijk van de stikstofgebruiksnorm die hoort bij het betreffende gewas: vlinderbloemige of niet-vlinderbloemige groenbemesters, winterkoolzaad of bloembollen. Het ministerie van LNV adviseert om vanuit milieuoogpunt de gift te beperken tot het niveau van wat op een niet-vlinderbloemige groenbemester kan worden gegeven. Dat beperkt het risico van uit- en afspoeling.

Mag ik zelf kiezen welke groenbemester ik op bouwland inzaai na het mest uitrijden?

Op klei en veen mag dat inderdaad. Maar op zand- en lössgrond is de keus beperkt tot de gewassen die als vanggewas zijn toegelaten na de teelt van mais als vanggewas. Dat zijn gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver, allemaal gewassen die goed nitraat kunnen opnemen uit de bodem.

En wat is de uitrijperiode voor grasland?

Daarvoor gelden twee verschillende termijnen. Gaat het om weiland op zand- en lössgrond, dan mag tot en met 15 september worden uitgereden. Betreft het gras op klei- en veengrond, dan mag dat tot en met 30 september. Daar heeft de bodem meer tijd nodig om weer geschikt te zijn om mest uit te rijden.

Gelden voor het bemesten van grasland ook extra eisen?

Nee, maar wel een advies. Om het risico van nitrietvergiftiging bij koeien en andere herkauwers te beperken en urinebrandplekken in het gras te voorkomen, wordt aanbevolen om de drijfmestgift op grasland dat beweid gaat worden te beperken tot 15 kuub per hectare. Op grasland dat gemaaid zal worden, is maximaal 25 kuub per hectare raadzaam.

Hoe zit het met de regels voor het zaaien van vanggewassen na mais?

De overheid geeft een algemeen uitstel van de inzaaiverplichting tot en met uiterlijk 17 september. De verwachting is dat er in de tussentijd voldoende regen is gevallen, zodat inzaai van een vanggewas mogelijk en zinvol is. Het ministerie van LNV benadrukt dat bemesting van een dergelijk vanggewas niet is toegestaan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer