Wet+kunstmestvervangers+cruciaal
Nieuws
© niels de vries

Wet kunstmestvervangers cruciaal

De peperdure mestafzet heeft niet alleen met het extreme weer te maken. Ook de uitblijvende wetgeving voor kunstmestvervangers speelt een rol volgens LTO-bestuurder Hans Huijbers.

Rabobank ziet dit eveneens als een van de oorzaken van de recordhoge mestprijzen. Daarnaast spelen de verscherpte Duitse mestwetgeving, invoering van onafhankelijke mestbemonstering en haperende opbouw van mestverwerkingscapaciteit een rol.

Huijbers ziet drie sporen om verbetering aan te brengen in de situatie. Op twee daarvan kan de sector zelf invloed uitoefenen. De eerste is via het voerspoor de hoeveelheid geproduceerde mineralen in de mest beperken. Want wat er niet is, hoef je niet te verwerken en plaatsen. En als tweede spoor de verdere optimalisatie van plaatsing van de mest. 'Op die twee sporen moeten we fors blijven inzetten', aldus Huijbers.

Het derde en belangrijkste spoor is de mestverwerking. 'We hebben ooit zelf om de Mestwet met verplichte mestverwerking gevraagd om evenwicht te krijgen op de mestmarkt en om dierlijke mest tot waarde te kunnen brengen', licht hij toe. 'Het probleem is dat er van de bijbehorende randvoorwaarden tot nu toe weinig terechtkomt. Heel belangrijk is het erkennen van dunne fractie als kunstmest. We zijn nu vijf jaar verder, maar dat is nog steeds niet geregeld.'

Aanwijsbevoegdheid

Een andere afspraak was dat de overheid desnoods haar aanwijsbevoegdheid zou inzetten om nieuwe initiatieven te kunnen realiseren en de mestverwerking met spoed op gang te brengen. 'Ook dat is niet gebeurd. In Brabant zijn er mestverwerkingsinitiatieven die inmiddels al zeven jaar onderweg zijn', stelt Huijbers vast.

Hij is ervan overtuigd dat met name de erkenning van dunne fractie een heel grote verbetering in de situatie zou brengen. Het effect van de niet-ingevulde randvoorwaarden is volgens de LTO-bestuurder dat we nu te maken hebben met een 'halfbakken' mestmarkt waarin verwerking nog steeds te duur is.

'De kubieke meters gaan tegen extreem hoge prijzen weg, omdat het grote systeem niet goed is ingericht. Alleen met evenwicht op de mestmarkt kunnen we tot een heel andere prijsstelling komen.'

Mede-auteur: Jan van Liere

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer