Extra+water+voor+West%2DNederland+op+komst
Nieuws
© Koen van Wijk

Extra water voor West-Nederland op komst

Vanwege de aanhoudende droogte gaan het Rijk en een aantal waterschappen vandaag maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden.

Door inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water meer bovenstrooms uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. De KWA is in de loop van volgende week volledig operationeel.

'Onder normale omstandigheden levert de Rijn meer dan genoeg water om in perioden van neerslagtekort aan de vraag te kunnen voldoen' aldus Sjaak Langeslag, loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland. 'Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater in Zwitserland, krijgt het zeewater door de verminderde tegendruk meer kans landinwaarts binnen te dringen. Als die indringing het inlaatpunt van Rijnland bij Gouda bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten.'

Waterverdeling

Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Deze aanvoer vindt plaats via gemaal De Aanvoerder in Utrecht, dat hier eind jaren tachtig speciaal voor is gebouwd. Sindsdien is dit gemaal tweemaal ingezet: in 2003 en 2011.

Transport

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat het water wil gebruiken. Indien nodig kan Rijnland een deel van het aangevoerde water doorgeven aan de hoogheemraadschappen Delfland, en Schieland en de Krimpenerwaard.

De KWA zorgt voor een aanvoer van 6,9 kubieke meter per seconde. Dat betekent dat ter hoogte van Bodegraven 6900 liter zoet water per seconde de boezem van Rijnland binnenkomt.

Chloride

De duur van de KWA maatregel is moeilijk te voorspellen. De maatregel blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en de aanvoer van zoet water beperkt is en er bij het inlaatpunt Gouda nog sprake is van verhoogd chloridehoudend water.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  25° / 12°
  10 %
Meer weer