NFO%2Dvoorman%3A+onze+inzet+verdient+betere+beloning
Achtergrond
© William Hoogteyling

NFO-voorman: onze inzet verdient betere beloning

Fruittelers verdienen een betere beloning voor hun inzet voor verduurzaming van de teelt, vindt Gerard van den Anker, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 'Maar we moeten zelf meer het initiatief nemen voor een toekomstbestendige fruitteelt en niet wachten op wat anderen ons toebedelen.'

'Supermarkten maken zich via fair trade druk om eerlijke productprijzen voor boeren uit ontwikkelingslanden, maar het lijkt wel of de focus alleen ligt bij de andere kant van de wereld. Ondertussen wordt de situatie bij de teler om de hoek vaak vergeten.'

Van den Anker zegt zich samen met de fruitteeltsector sterk te willen maken voor een toekomstbestendige fruitteelt. Daarbij vraagt hij speciale aandacht voor de positie van de fruitteler in de afzetketen. 'Op onze sector rust een maatschappelijke druk om te verduurzamen, maar de inspanningen die we daarvoor leveren, vinden we niet terug in de opbrengstprijzen.'

Natuurbeheer

Hetzelfde geldt volgens de NFO-voorzitter voor natuurbeheer. 'De overheid en de samenleving willen meer natuur, maar dat kost de sector geld omdat we meer schade hebben door vogels, bevers of ratten. Het is dan niet fair om de compensatie voor de schade af te schaffen. Daarom is het een juiste beslissing om het niet uitkeren van mezenschade door de provincies in elk geval gedeeltelijk terug te draaien.'

'We moeten zelf meer het initiatief nemen voor een toekomstbestendige fruitteelt en niet wachten op wat anderen ons toebedelen

Gerard van den Anker, voorzitter Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

Van den Anker werd vorige week door de leden van de NFO benoemd tot voorzitter. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering op het fruitbedrijf van de familie Verkooijen in Waalwijk.

De nieuwe fruitteeltvoorman volgt Michiel Gerritsen op, die na vier jaar voorzitterschap zich niet beschikbaar stelde voor een volgende termijn. Van den Anker heeft zelf een fruitteeltbedrijf in het Gelderse Hedel en was voorgaande jaren vooral actief in de lokale politiek.

Duidelijke keuzes

In zijn eerste jaarrede voor de NFO-leden behandelde de kersverse voorzitter de grote thema's die van invloed zijn op de toekomst van de fruitteelt. Hij gaat daarbij wat hem betreft om arbeid, plantgezondheid en imago. 'Het is belangrijk dat we als sector samen een front vormen en zelf ook duidelijke keuzes maken. We moeten zelf regie houden en niet wachten op wat anderen ons toebedelen.'

Voor arbeid stelt Van den Anker dat de wet- en regelgeving uitermate ongunstig is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse fruittelers. 'Het kabinet wil vaste arbeid stimuleren en dat is voor ons nadelig', vindt hij.

Meer loonkosten

'Ten opzichte van de ons omringende landen betalen we 30 tot 40 procent meer loonkosten. Voor de NFO ligt er een schone taak om de effecten van de lastenverzwaring voor losse arbeidskrachten waar mogelijk te beperken.'

Over de beschikbaarheid van arbeid maakt de NFO-voorzitter zich nog niet de grootste zorgen. Links en rechts hoort hij wel eens dat het moeilijker is om aan goed personeel te komen.

'Zolang we zorgen voor een eerlijke beloning en een goede huisvesting voor personeel, moet het lukken om aan voldoende mensen te krijgen. Verder is een van de doelstellingen van het nieuwe project 'Fruit 4.0' om via precisietoepassingen de arbeidseffectiviteit te bevorderen.'

Plantgezondheid

Op het gebied van plantgezondheid zal de NFO zich voor de korte termijn bezig blijven houden met de beschikbaarheid over een effectief middelenpakket. Voor de lange termijn streeft de organisatie volgens Van den Anker naar gewasbescherming die minder afhankelijk is van de chemie.

'Als sector zullen we daarvoor bereid moeten zijn om te investeren in nieuwe ontwikkelingen zoals precisieteelt en datagebruik.'

Imago

Het imago van de fruitteelt beschouwt de NFO-voorzitter als gezamenlijke verantwoording van de fruitteeltsector. Momenteel loopt de imagocampagne De Fruitigste met als doel het goede imago van de sector verder uit te dragen.

'We zijn gewoon erg goed bezig, maar we moeten meer daarover vertellen en laten zien. Het is hoog tijd dat we als sector onze luiken nog verder openzetten.' Dat kan bijvoorbeeld tijdens de inmiddels succesvolle Landelijke Appelplukdag, stelt Van den Anker.

Vertrouwen

In zijn slotwoord richt de NFO-voorzitter zich nogmaals tot de overheid met het verzoek om meer vrijheid voor het ondernemerschap, meer vertrouwen in de sector en om de verantwoordelijkheden samen te delen.

'Als landbouw in het algemeen ondervinden we nog steeds veel wantrouwen, ook bij de overheid. Wij vragen om voldoende ruimte om samen verder te kunnen werken aan een toekomstbestendige fruitteelt.'

Innovatie

Innovatie is de sleutel naar de toekomst en de NFO moet daarvoor de initiator zijn, stelt vertrekkend voorzitter Michiel Gerritsen in zijn afscheidswoord tijdens de algemene ledenvergadering in Waalwijk. Onder het motto 'Verander mee met de veranderingen' erkent hij dat innovatie altijd zijn stokpaardje is geweest.

Terugkijkend op vier jaar voorzitterschap noemt Gerritsen de belangenbehartiging in de fruitteelt zowel boeiend als vermoeiend. 'Het is boeiend, omdat je als voorzitter een interessante positie mag vervullen in een interessante sector. Maar het bestuurlijke werk stopt nooit en vaak krijg je weinig loon naar werken.'

Trots

Gerritsen is trots op de inspanningen van de fruitteeltsector om het praktijkonderzoek op Proeftuin Randwijk te revitaliseren. 'Verder kunnen fruittelers zichzelf op de borst kloppen als enige landbouwsector zonder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 2°
  90 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  70 %
Meer weer