Erfafspoeling+bollentelers+70+procent+gedaald
Nieuws
© Mike Schellart

Erfafspoeling bollentelers 70 procent gedaald

Een groep van dertig bloembollentelers in Noord-Holland heeft de erfafspoeling met bijna zeventig procent weten te verlagen door maatregelen in het kader van het project 'Schoon erf, schone sloot.'

In de afgelopen twee jaar namen de bollenteeltbedrijven in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) diverse maatregelen om erfafspoeling van hun erf tegen te gaan.

Tijdens het ontsmetten en planten van bloembollen zijn monsters van het afspoelend water vanaf het erf genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Na deze metingen hebben de ondernemers maatregelen genomen.

Overkapping

Gemiddeld namen de telers drie maatregelen per bedrijf. Bijvoorbeeld het plaatsen van een rooster met absorptiemateriaal rondom de ontsmetinstallatie om druppels ontsmetvloeistof op te vangen. Of het uitbreiden van de schuur of overkapping om alle fust overdekt te kunnen stallen.

Zes telers kochten een transportwagen met opvang, zodat er tijdens het transport van de bollen naar het perceel geen emissie optreedt.

Erfputten

Een van de deelnemers is bezig met een pilot waarbij alle erfputten zijn weggehaald. Hij werkt samen met HHNK en de KAVB aan een gesloten systeem waarbij hij het water opvangt in een bassin en vervolgens zuivert en hergebruikt.

Naast de structurele maatregelen tegen erfafspoeling is ook bewustwording een succesfactor van het project, stellen de organisaties. Veel deelnemers waren ook voor de start van het project al bezig met emissievermindering. Door de metingen op het eigen erf zijn ze zich nog bewuster geworden van erfafspoeling.

Aanspreken

De telers kijken nu kritischer naar activiteiten die mogelijk afspoeling kunnen veroorzaken. Zij spreken hun medewerkers en andere erfgebruikers daar ook op aan. Het project is uitgevoerd door adviesbureau CLM, samen met brancheorganisatie KAVB.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 16°
  70 %
Meer weer