'Voorkomen van schade aan gewassen is morele plicht'

Volgens vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw blijft het voor akkerbouwers ook na 2021 mogelijk om hun gewassen op een goede manier te beschermen tegen wateroverlast.

%27Voorkomen+van+schade+aan+gewassen+is+morele+plicht%27
© LinkedIN

Komt er nu wel of geen verbod op het graven van greppels?

'Nee zeker niet. Dat is niet aan de orde en wordt ook niet als zodanig benoemd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.'

Er komt geen verbod op het graven van greppels voor de afvoer van overtollig hemelwater, dat is niet aan de orde

Jaap van Wenum, voorzitter vakgroep LTO Akkerbouw

Vanwaar de onduidelijkheid en commotie rond een mogelijk verbod?

'Bij het vaststellen van het actieprogramma is aangekondigd dat vanaf 2021 akkerbouwers op klei en löss maatregelen moeten nemen om in ruggenteelten, onder normale omstandigheden, oppervlakkige afspoeling van percelen tegen te gaan.

'In recente berichten in de landbouwmedia is op basis hiervan ten onrechte de conclusie getrokken dat het graven van sleuven voor afvoer van overtollig hemelwater daardoor niet meer mogelijk zou zijn. Dat roept vragen op in de praktijk.'

Hoe zit het werkelijk?

'Om de oppervlakkige afspoeling van percelen onder normale weersomstandigheden te voorkomen, worden inderdaad maatregelen voorgesteld. De aanleg van drempels in ruggenteelten is hiervan een voorbeeld. Maar deze maatregelen zijn nog steeds onderdeel van onderhandelingen waarbij ook wij als LTO Akkerbouw worden betrokken. De eisen hieraan zijn nog niet vastgesteld.'

Hoe staat LTO Akkerbouw in deze onderhandelingen?

'Wij stellen twee randvoorwaarden. Allereerst vinden wij dat na zware regenbuien akkerbouwers altijd de mogelijkheid moeten hebben om de grote waterhoeveelheden zo snel mogelijk kwijt te raken, om hun gewas te redden. Wij zien dat als een morele plicht voor elke voedselproducent.

'Verder is het onze insteek dat maatregelen om de afspoeling te beperken, kosteneffectief moeten zijn en ook praktisch haalbaar. Wat LTO Akkerbouw betreft is maatwerk daarvoor een vereiste.'

Welke mogelijkheden zijn er wel om afspoeling van percelen tegen te gaan?

'Wat ons betreft is de allerbelangrijkste aanpak: ervoor zorgen dat de bodemstructuur op orde is. Een goede bodem met voldoende organische stof bevordert het bufferend vermogen en voorkomt afspoeling. Dit is een belangrijke conclusie in een project van Friese akkerbouwers in samenwerking met Wetterskip Fryslân.

'Een andere optie is het monteren van een woeltand bij het aanfrezen van ruggen, om de geulen tussen de ruggen losser weg te leggen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 13°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer