Biofruitteelt zoekt alternatief voor krimpend middelenpakket

Biofruitteelt+zoekt+alternatief+voor+krimpend+middelenpakket
© William Hoogteijling

Wat is het probleem?

Voor de biologische fruitteelt zijn een aantal gewasbeschermingsmiddelen nodig. In Nederland zijn veel bekende middelen niet of beperkt inzetbaar. Als zich in de teelt een probleem met een ziekte of plaag voordoet zonder dat daar een geschikt middel tegen is, kan bij de minister van LNV om vrijstelling worden gevraagd, om een bepaald middel tijdelijk te mogen gebruiken.

Dat middel voldoet aan de Europese verordening voor biologische fruitteelt, maar heeft geen toelating in de biofruitteelt in Nederland. De biofruitteeltsector is momenteel voor het beschermen van fruit in hoge mate afhankelijk van deze vrijstellingen.

Wat is er mis met die vrijstellingen?

Een vrijstelling aanvragen kost tijd en geld en geeft onzekerheid. De aanvraag moet elk jaar worden ingediend. Dat kost 5.000 à 6.000 euro. Het is onzeker of de vrijstelling wordt toegekend. Als deze wel wordt toegekend, kan dat gepaard gaan met strikte gebruiksmogelijkheden.

Hoe wordt dit verbeterd?

Het ministerie van LNV en de biofruitsector (NFO en Prisma Fruit) werken aan oplossingen voor acute problemen. Hierbij zijn ook NVWA en het Ctgb betrokken. In het deze week gepresenteerde plan van aanpak staan drie oplossingsrichtingen vermeld.

Wat zijn die oplossingsrichtingen?

Op korte termijn blijft de sector afhankelijk van vrijstellingen. Dit is de enige mogelijkheid om op korte termijn middelen beschikbaar te krijgen. Op de middellange termijn moet worden gezocht naar alternatieve middelen en maatregelen en reguliere toelatingen van middelen waarvoor nu vrijstelling is.

Er zijn verschillende acties in gang gezet via de gewasbeschermingsmiddelenverordening en verordening biologische landbouw om het pakket te vergroten. Een mogelijkheid is om middelen die in andere EU-landen al zijn toegelaten wederzijds te erkennen binnen een termijn van 120 dagen.

Het ministerie van LNV zet zich nationaal en Europees in voor het versnellen van de uitbreiding van het middelenpakket met laagrisicomiddelen.

Wat moet er op de lange termijn gebeuren?

Structurele oplossingen moeten de sector minder afhankelijk maken van gewasbeschermingsmiddelen. Daartoe zet de sector met het ministerie van LNV in op weerbare teelt, gebaseerd op geïntegreerde gewasbescherming, met een effectief laagrisico middelen- en maatregelenpakket.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  29° / 15°
  0 %
Meer weer