Biologische+fruitsector+zoekt+alternatieve+gewasbescherming
Nieuws
© VidiPhoto

Biologische fruitsector zoekt alternatieve gewasbescherming

De biologische fruitsector gaat samen met het ministerie van LNV zoeken naar structurele oplossingsrichtingen om minder afhankelijk te worden van gewasbeschermingsmiddelen die op dit moment met een tijdelijke vrijstelling gebruikt mogen worden.

Dat staat in het Plan van aanpak ‘Gewasbescherming in de biologische fruitteelt’ dat minister Carola Schouten van LNV aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De biologische fruitteeltsector is momenteel voor het beschermen van fruit in hoge mate afhankelijk van vrijstellingen voor relevante gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA heeft samen met de sector een analyse gemaakt van mogelijke alternatieven, maar die zijn nog niet in voldoende mate beschikbaar. Verder zijn er lange termijn trajecten in gang gezet, zowel door de sector zelf, als door de sector in samenwerking met het ministerie. Het gaat om drie oplossingsrichtingen.

Vrijstelling

De richting op de korte termijn is die van de vrijstellingen. Voor 2018 zijn vrijstellingsaanvragen voor de bestrijding van schurft in procedure. Voor de bestrijding van appelbloesemkever is recent een vrijstelling verleend voor een gewasbeschermingsmiddel. Alle vrijstellingsaanvragen volgen de reguliere procedure, waarbij de landbouwkundige noodzaak door de NVWA en de risico's door het Ctgb worden beoordeeld.

De minister van LNV heeft de bevoegdheid om middelen vrij te stellen voor een beperkte periode van maximaal 120 dagen op een zo beperkt mogelijke schaal. Hiervoor wint zij advies in bij het Ctgb en de NVWA.

Alternatieve middelen

Op de middellange termijn moet worden gezocht naar alternatieve middelen en maatregelen. Er zijn verschillende acties in gang gezet via de gewasbeschermingsmiddelenverordening en de verordening biologische landbouw om het middelenpakket te vergroten.

Een mogelijkheid die de gewasbeschermingsmiddelenverordening biedt, is om middelen die in andere EU landen al zijn toegelaten, wederzijds te erkennen binnen een zeer korte termijn (120 dagen). Het ministerie van LNV zet zich nationaal en Europees in voor het versnellen van de uitbreiding van het middelenpakket met laagrisico middelen en andere alternatieven.

Structurele oplossingen

Op de lange termijn moeten structurele oplossingen uitkomst bieden om minder afhankelijk te worden van gewasbeschermingsmiddelen. Daartoe zet de sector samen met LNV in op een weerbare teelt die is gebaseerd op geïntegreerde gewasbescherming, met een effectief laagrisico middelen- en maatregelenpakket.

Het werken aan bovenstaande oplossingsrichtingen doen de biologische fruitteeltsector en het ministerie van LNV in samenwerking met verschillende belanghebbenden in een aantal trajecten zoals de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming, de Kennisimpuls groene gewasbescherming en het innovatieprogramma van de fruitteeltsector 'Hollands fruit: met toekomst = duurzaam en gezond'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 5°
  90 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
Meer weer