Boer+en+tuinder+zien+toekomst+positiever+in
Nieuws
© Koos van der Spek

Boer en tuinder zien toekomst positiever in

Boeren en tuinders zijn positiever gestemd over hun huidige en toekomstige situatie dan eerder dit jaar. Vooral glastuinbouwers, pluimveehouders en varkenshouders zien perspectief.

De Agro Vertrouwensindex is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 gestegen. Wel is deze lager dan hetzelfde kwartaal in 2015. De stemming over de huidige bedrijfssituatie is nagenoeg onveranderd, de verwachte toekomstige situatie steeg licht met vier punten.

Een uitzondering vormen de ondernemers in de pluimveehouderij en opengrondstuinbouw; zij geven aan positiever gestemd te zijn over de huidige situatie en beide beoordelen de bedrijfssituatie voor over 2-3 jaar wat lager dan het vorige kwartaal.

Melkveehouderij

De stemming en de verwachte toekomstige situatie bepalen samen de Agro Vertrouwensindex. De melkveehouderij vertoont sinds eind vorig jaar een stijgende lijn als het gaat om de toekomstverwachting.

Over de huidige situatie zijn ze na een duidelijke daling weer licht optimistischer. Daarbij moet worden aangetekend dat de enquête is gehouden voordat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) bekend maakte de fosfaatrechten met een jaar uit te stellen. Wel zijn er nog altijd meer ondernemers die negatief oordelen over hun huidige situatie op het bedrijf dan dat ondernemers positief oordelen.

In de akkerbouw is de stemming echter iets gedaald. De opengrondtuinders zijn positiever over de huidige situatie, maar hebben duidelijk twijfels over de verwachte economische situatie. Ondernemers in deze sector verwachten een lichte stijging van de productie en opbrengstprijs en ook hogere kosten voor de komende twaalf maanden.

Krap bij kas

Zeker 35 procent van de boeren en tuinders in Nederland zit krap tot zeer krap bij kas. Dat is vooral het geval in de melkvee- en varkenshouderij.

Van de totale land- en tuinbouwbedrijven zit zelfs 13 procent zeer krap bij kas, 6 procent schat de huidige liquiditeitspositie zeer ruim in. Onder de glastuinbouwers geeft 36 procent aan ruim in de financiële middelen te zitten. Daarachter volgen de pluimveehouders met 35 procent, gevolgd door akkerbouwers en vollegrondstelers (beide circa 25 procent).

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
 • Dinsdag
  15° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 7°
  20 %
Meer weer