25+miljoen+voor+Fries+veenweidegebied
Nieuws
© Tienke Wouda

25 miljoen voor Fries veenweidegebied

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân investeren van 2020 tot 2030 25 miljoen euro in het Friese veenweidegebied om de doelstellingen op het gebied van klimaat, viataal platteland en duurzame landbouw te realiseren.

Het doel van de aanpak is het combineren van duurzame landbouw, natuur en water in het veenweidegebied.

Inzet is het invoeren van drooglegging tot maximaal 90 centimeter en hoogzomerpeil/onderwaterdrainage op circa 40.000 hectare. Dit vertraagt de bodemdaling en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Kansrijk

Voor vier tot zes kansrijke gebieden van in totaal circa 10.000 hectare komt er een gebiedsgerichte aanpak. In deze gebieden wordt extra ingezet op het behoud van veen en de karakteristieke veenweidewaarden. De provincie vindt hierbij het behoud van de economische vitaliteit in het landelijk gebied door duurzame rendabele verdienmodellen belangrijk.

De bedragen zijn voorlopig, tot duidelijk is wat de exacte maatregelen zijn in het uitvoeringsprogramma.

Broeikasgassen

Mede als gevolg van het nieuwe regeringsbeleid zetten de overheden en landbouw- en natuurorganisaties in Friesland sterker in op reductie van broeikasgassen in het uitvoeringsprogramma van de veenweidevisie. Zij verkennen samen met het rijk welke bijdragen het rijk hiervoor beschikbaar kan stellen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer