Ruim+een+miljoen+euro+voor+Friese+Veenweiden
Nieuws
© Tienke Wouda

Ruim een miljoen euro voor Friese Veenweiden

De provincie stelt ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten om maatregelen te onderzoeken voor het vertragen van de afbraak van veen en het rendabel exploiteren van natter veen.

Zo gaan boeren in de praktijk onderzoeken met welke bodemmaatregelen ze beter met natter veen om kunnen gaan. In Noordoost-Fryslân worden de mogelijkheden om met nieuwe teelten een inkomen uit nat veen te halen verder uitgewerkt. De provincie steunt deze bodemprojecten met een subsidie van 217.000 euro.

Bodem

In drie gebieden verspreid over het Friese veenweidegebied, de Grote Veenpolder, Koufurderrige en Aldeboarn-De Deelen, gaan boeren in studiegroepen onder begeleiding van Aequator werken aan een beter bodembeheer. Op hun bedrijven nemen zij verschillende maatregelen om hun bodem gezonder te maken. De maatregelen zijn gericht op de structuur, vruchtbaarheid en het leven in de bodem.

De agrariërs verwachten dat zij met deze maatregelen beter om kunnen gaan met hogere waterpeilen. In Aldeboarn - De Deelen start een tweede bodemproject in samenwerking met adviesbureau Groeibalans. Daarbij gaat men onder andere kunstmest vervangen door preparaten voor bodemvruchtbaarheid. Tijdens een 'bodembeleefdag' in september delen de boeren hun eerste ervaringen met andere boeren.

Broeikasgas

De Radboud Universiteit Nijmegen krijgt 176.000 euro voor extra metingen aan de uitstoot van broeikasgassen. De universiteit voert deze metingen uit op locaties waar Wetterskip Fryslân proeven uitvoert met onderwaterdrainage. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het effect van onderwaterdrainage op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas, wordt de meetperiode tot en met 2019 verlengd. Ook gaat de universiteit de effecten van drukdrainage meten.

Voor het voortzetten van de proeven met natte teelten nabij het Bûtenfjild, krijgt de gemeente Dantumadiel een bijdrage van bijna 650.000 euro .

In het project wordt gekeken naar het verbeteren van de teelt van lisdodden en de verwerking tot bijvoorbeeld meubelplaat of isolatiemateriaal. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Ook worden de mogelijkheden van veenmos onderzocht.

Uiteindelijk moet dit nieuwe verdienmodellen voor nat veen opleveren. Het project maakt deel uit van het programma Better Wetter in Noordoost-Fryslân.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer