Geen+controles+meer+op+bacterievuur+Maasheggen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Geen controles meer op bacterievuur Maasheggen

Het Maasheggengebied maakt sinds maandag officieel geen deel meer uit van de bufferzone bacterievuur. Dat komt omdat de noodzaak van bacterievuurinspecties in dit deel van Oost-Brabant voor de boomkwekers gering is geworden.

Het Maasheggengebied wordt afgesplitst van de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray tot een aparte zone Maasheggen. Dit gebeurt op verzoek van de boomkwekers in de regio, omdat zich in de nabijheid van het Maasheggengebied geen boomkwekerijpercelen meer bevinden met waardplanten (bacterievuurgevoelige planten, red.) en de kosten voor opsporing van het schadelijke organisme in het Maasheggengebied relatief hoog zijn ten opzichte van de totale opsporingskosten in de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray.

De nieuwe oostgrens van de bufferzone bacterievuur in het grensgebied tussen Noord-Brabant en Limburg is op initiatief van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten in gezamenlijk overleg met betrokken boomkwekers in het gebied, de NVWA en Naktuinbouw tot stand gekomen. 'Vorig jaar is al besloten de inspecties in het Maasheggengebied niet meer te financieren', licht Anneke van Dijk, sectorspecialist Bomen en Vaste Planten van LTO Nederland, toe.

'De percelen van de vruchtboomtelers zijn steeds verder van dit natuurgebied komen te liggen, waardoor de noodzaak van de inspecties sterk is afgenomen.' Vruchtbomen kunnen maar een keer op hetzelfde perceel worden geteeld. Elke twee tot drie jaar is nieuwe grond nodig. Daardoor verschuiven de percelen voortdurend.

Kosten

De kosten voor de bacterievuurinspecties in het overige deel van het gebied worden door de afsplitsing van de Maasheggen met een derde verminderd. 'Voor de twintig deelnemende boomtelers in het gebied betekent dit een flinke besparing', aldus Van Dijk. Natuurbeheerorganisaties hechten nog wel belang aan de bacterievuurinspecties. Het Maasheggengebied is een belangrijk natuurgebied.

Kenmerkend zijn de meidoorns, die gevoelig zijn voor bacterievuur, net als vruchtbomen. Van Dijk: 'Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer de controles voor hun rekening genomen. Vervolgens hebben zij gezocht naar mogelijkheden om de inspecties structureel te financieren, maar dat is niet gelukt.' Dit heeft ertoe geleid dat het Maasheggengebied sinds maandag geen onderdeel meer uitmaakt van de bufferzone bacterievuur.

Geen gevolgen export

Voor boomkwekers heeft dit geen gevolgen voor de export. De meeste percelen met waardplanten vallen volgens Van Dijk nog binnen de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray. De bufferzones zijn belangrijk voor boomkwekers, omdat export naar bacterievuurvrije gebieden in andere EU-lidstaten en landen daarbuiten mogelijk is.

'Inspecties in bufferzones zijn van belang geweest om tijdig te kunnen ingrijpen bij bacterievuuraantastingen, waardoor de ziekte beperkt blijft in omvang en geen bedreiging kan vormen voor de (vrucht)boomteelt. Het geeft afnemers van boomkwekers de zekerheid dat hun producten vrij zijn van de schadelijke bacterie.'

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  10 %
 • Maandag
  26° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer